Gradska uprava
Društvo

Počeo popis nelegalno izgrađenih objekata u Pančevu

Izvor: 
GU Pančeva Pet, 04/03/2016 - 14:39PANČEVO - Gradska uprava Pančeva izdala je saopštenje povodom početka popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Pančeva u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine. Popis je počeo u četvrtak 3. marta 2016. godine. 

Popis sprovodi Odeljenje građevinske inspekcije Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva, a u cilju efikasnog sprovođenja popisa  gradonačelnik grada Pančeva obrazovao je Komisiju za popis kao pomoćno radno telo. 

Popis nezakonito izgrađenih objekata vrši se prema programu popisa po zonama odnosno celinama. Gradska uprava grada Pančeva - utvrdila je 17 zona na teritoriji grada Pančeva, a svaku zonu predstavlja jedna mesna zajednica. 3. marta je popis počeo u 1. zoni – odnosno na teritoriji M.Z. „Gornji grad“.  Program popisa po zonama sa dinamikom sprovođenja popisa objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs 

Ovlašćeni popisivači evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata vrše na obrascu – pojedinačnom popisnom listu čiju sadržinu propisuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.   

Po završetku popisa nezakonito izgrađenih objekata iz jedne zone, odnosno celine, nadležni građevinski inspektor donosi pojedinačna rešenja o rušenju objekata za sve nezakonito izgrađene objekte koji su na popisu.   

Fizička i pravna lica dužna su da prilikom vršenja popisa ovlašćenom popisivaču omoguće pristup objektima, da stave na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na objekte koji su izgrađeni na lokaciji (rešenje o nasleđivanju, ugovor o kupoprodaji, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, posedovni list i drugu dokumentaciju koja se odnosi na objekat i parcelu).

Ukoliko ne poseduju navedenu dokumentaciju dužna su da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću daju tačne i istinite podatke o vlasniku parcele, vlasniku objekata i dr., kao i da omoguće popisivaču identifikaciju i fizičko merenje objekta.

U saopštenju se kapže i da je zakonski rok za završetak popisa 26. novembar 2016. godine. Fizička i pravna lica mogu i sama prijaviti nezakonito izgrađeni objekat Odeljenju građevinske inspekcije Gradske uprave grada Pančeva, a sve informacije se mogu dobiti na tel. 013 308 780 i 308 807.

 
MarketingNajnovije vesti