GRADSKO VEĆE

Pokrivanja gubitaka i „punjenje” budžeta

Pančevo, Uto, 01/09/2015 - 14:33
JKP „Starčevac” će gradsku kasu uvećati za oko 84 hiljade dinare.Pančevačko Gradsko veće usvojilo je danas izveštaj poslovanja JKP „BNS” iz Banatskog Novog sela, kao i nacrt odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža. Usvojen je i predlog za formiranje radne grupe koji će napraviti nacrt odluke o uređenju priobalja Tamiša.

Gradsko veće je usvojilo izmene odluke po kojoj je omogućeno da se postavlju rampe na javnim površinam koje će olakšati kretanje osoboama s invaliditetom. Naime, reč je odgovru na brojne zahteve banaka, koje posluju u Pančevu, da na ulaze u svoje filijale postave ovakve rampe.

JKP „Starčevac” će gradsku kasu uvećati za oko 84 hiljade dinare. JKP „Higijena” i „Mladost” će dobiti koristiti da pokriju gubitke.

Većnici su i prihavtili odluku Upravnog odbora JKP „Zelenilo” o pokriću duga od oko 27.600.000 dinara, iz rezervi preduzeća.

 

 
MarketingNajnovije vesti