U javnom sektoru višak od samo 29 ljudi

Popularna racionalizacija

Pančevo, Uto, 28/07/2015 - 15:10
Od 2471 zaposlenog koliko je propisano da naš grad ima, na platnim spiskovima je 2500 ljudi.U javnom sektoru u Pančevu nema velikih viškova zaposlenih. Gradonačelnik Saša Pavlov kaže da su ovo podaci za 2015. godinu i iako su očekivali veće probleme, u javnom sektru radi samo 29 ljudi više nego što bi trebalo.

Popularno nazvan Zakon o racionalizaciji predviđa smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, stoga je Ministarstvo za državnu upravu i loklanu samoupravu propisalo da Pančevu u javnom sektoru, što uključuje javna i javno komunalna preduzeća, gradsku administraciju i ustanovu koje se finanisraju iz gradske kase, može da ima najviše 2471 zaposlenog.

Gradonačelnik Pavlov kaže da su očekivali veći problem, kao i da su su sproveli anketu ko bi od zaposlenih na određeno vreme otišao uz otpremninu, kao i koliko njih se penizioniše.

Na ovaj takoreći dobrovoljan način iz javnog sektora bi  otišlo 88 ljudi. Što znači da bi Pančevo bilo prilično ispod crte, što se tiče maksimalnog broja zaposlenih. Problem je je mnogo manji od očekivanog, ali moramo sačekati usvajanje Zakona o racionalizaciji kako bismo znali koliko je konkretno dozvoljeno radnika na neodređeno vreme – istako je Pavlov.

Među tih 88 ljudi najviše zaposlenih iz RTV „Pančevo”, tačnije 59 novinara i tehničara koji su prijavili da napuste RTV „Pančevo“ uz otpremnine. To praktično znači da je privatizacija „RTV Pančevo“ anulirala realniji višak zaposlenih u javnom sektoru. Ukoliko privatizacija ne uspe, situacija se neće menjati.

Pavlov kaže da u Gradskoj upravi nema viška zaposlenih, jer je racionalizacija već izvršena. On kaže i da je takva situacija slična i u većini javnih i javno-komunalnih preduzeća osim u ATP-u gde ima oko 80 ljudi više. Kada je reč o radnicima koji su zaposleni na određeno njih ima nešto više u Gradskoj upravi, ali se ostala JP i JKP-ovi uglavnom pridržavaju pravila da ovakvih radnika može biti samo 10 procenta od ukupnog broja stalno zaposlenih.

Međutim, Pavlov kaže da prava racionalizacija javnih službi i preduzeća tek predstoji. On objašnjava da će to podrazumevati da preduzeća moraju da budu funkcionalnija sa više operativaca i izvršilaca, a manje administrativnih radnika.

Kada budemo krenuli da radimo nove sistematizacije mi prvo moramo da donesemo kolektivni ugovor kod svakog poslodavca, to sad kreću procesi jer je načelno krovni kolektivni ugovor potpisan. Kada se završi sa kolektivnim  ugovorom kreće se u izradu nove sistematizacije i organizacije koja mora da predvidi mnoge stvari. Ono što mi vrlo ozbiljno mislimo da radimo sledeće godine je objedinjena naplata svih usluga javno komunalnih preduzeća – ističe on.

Saša Pavlov dodaje i da postoji nekoliko scenarija po kojima lokalna samouprava može da učestvuje u isplati otpremnine onima koji su se izjasnili da žele da napuste svoja radna mesta. U slučaju Pančeva, Ministrastvu je predloženo da iz budžeta Grada bude izdvojeno 20 odsto od ukupne mase za otpremnine, što neće menjati iznose koji će radnici dobijati.

N. Kranjc
MarketingNajnovije vesti