gu Foto: Gradska uprava
Pančevo u programu urbanog partnerstva

Predstavljen program „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Evropi”

Izvor: 
Gradska uprava Čet, 04/02/2016 - 01:40


PANČEVO - U sredu, 3. februara 2016. godine, U Gradskoj upravi grada Pančeva predstavljen je program "Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Evropi".

Grad Pančevo učestvuje u Programu urbanog partnerstva, zajedno sa implementacionim partnerima Svetskom bankom i Republikom Austrijom i lokalnim ekspertima: kompanijom "Mena Group" i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Program urbanog partnertsva Svetske banke i Republike Austrije je program regionalnog karaktera koji ima za cilj jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi za rad s praktičnim alatima i za donošenje odluka u cilju efikasnog upravljanja urbanim razvojem za sveobuhvatni i održivi rast.

Prisutnima su se ovim povodom obratili gradonačelnik grada Pančeva Saša Pavlov, ekspertkinja za samoprocenu opštinskih finansija Ljiljana Brdarević, projektna menadžerka iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Ivana Bogosavljević Čikić i ekspertkinja za fasilitaciju i antikorupcijska praktičarka iz kompanije "Mena Group" Niš Tamara Živadinović. Ovom prilikom gradonačelnik i gospođa Brdarević potpisali su i Sporazum o saradnji, koji je sklopljen između Grada Pančeva i implementacionih partnera na programu.

Gradonačelnik Saša Pavlov zahvalio se partnerima i obratio se prisutnima rečima:  - Učešćem u Programu urbanog partnerstva, grad Pančevo nastavlja ka svom putu reorganizacije, racionalizacije, modernizacije  procesa rada i predstavlja logičan nastavak svega na čemu smo radili u proteklom periodu sa našim partnerima, a tu pre svega mislim na Nacionalnu alijansu za lokalni ekonomski razvoj, na program certifikacije, na projekat participativnog budžetiranja i na program jačanja dobrog upravljanja na lokalu. Prioritet u vođenju i upravljanju Gradom jeste upravo da unapredimo i standardizujemo usluge koje pružamo građanima, da podignemo svoje ljudske i tehničke kapacitete, znanja, efektivnost i efikasnost u radu svih službi Gradske uprave, kao i javnih i javno-komunalnih preduzeća. Osnovni cilj je naravno, da stvorimo uslove za dolazak investitora odnosno za ekonomski napredak i da poboljšamo uslove za život i rad građana Pančeva. To je misija grada Pančeva, naš strateški cilj i siguran sam da ćemo kroz ovaj program biti mnogo bliže ispunjenju tog zadatka.

Projektna menadžerka iz NALED-a Ivana Bogosavljević Čikić rekla je da će timovi u narednom periodu sprovesti terenski, istraživački rad i sastaviti analitički izveštaj, a da će rezultat projekta biti svojevrsni akcioni plan koji će Grad potom sprovesti:  - Mi ćemo zajedno sa kolegama iz Pančeva i sa timom koji će biti opredeljen da zajedno sa nama radi na ovoj komponenti, prvo identifikovati koje su to ranjive grupe, koliko su usluge dostupne za takve grupe. Svetska banka stavila je akcenat na informacione tehnologije, koji su to sistemi i mehanizmi koji su ranjivim grupama dostupni, šta je to što može da se unapredi ili da se identifikuje kao primer dobre prakse koji regionu može poslužiti.

Ekspertkinja za samoprocenu opštinskih finansija Ljiljana Brdarević rekla je:  - Na bazi naučenog i prakse lokalna samouprava treba da bude osposobljena da uoči koje su bile dobre, koje su bile slabosti finansijskog upravljanja i da na bazi toga uradi projekcije za period od narednih pet godina, uvažavajući sadašnju strukturu budžeta i vlažeće politike kako na republičkom nivou, tako na nivou grada i da grad Pančevo vidi koliko će imati novca da investira u svoj razvoj, ako želi više od toga da razvija grad, šta treba uraditi sada u finansijskom upravljanju.

Govoreći o društenoj odgovornosti, ekspertkinja iz kompanije "Mena Group" Tamara Živadinović izjavila je:  - Ovo je jedan način da se poveća transparentnost i da se smanji monopol i to će i omogućiti ljudima u samoj administraciji da sebi pojednostave neko funkcionisanje, rekla je Živadinović naglasivši značaj transparentnosti procedura sa koracima koji su jasni svim građanima za smanjenje osetljivosti na korupciju: "Tačno znate koji je korak iza kog koraka, šta vam je potrebno, kome se obraćate, ko vam je odgovoran za to ako vi ne možete neko pravo da ostvarite". 

Na prezentaciji su predstavljene komponente Programa urbanog partnerstva: samoprocena opštinskih finansija, društvena odgovornost i učešće građana/ki i anti-korupcija, odnosno izgradnja integriteta, koje će u gradu Pančevu biti sprovedene uz podršku lokalnog ekspertskog timova, koje je angažovala Svetska banka: 

- Lokalni ekspert za samoprocenu opštinskih finansija - mr Ljiljana Brdarević 

- Lokalni ekspertski tim za društvenu odgovornost i uključivanje građana/ki, koji zastupa NALED i 

- Lokalni ekspertski tim za antikorupciju i izgradnju integriteta, koji zastupa "Mena Group".

 
MarketingNajnovije vesti