Ako čekate pregled duže od mesec dana

Refundiranje novca za analize izvršene u privatnim ordinacijama

Pančevo, Uto, 25/08/2015 - 19:36
Mirjana Marić
''Osigurana lica svih filijala Republičkog fonda, uključujući i osigurana lica Filijale Pančevo mogu da ostvare navedeno pravo'', kažu iz RFZO.U poslednjih par godina često smo u medijima mogli da slušamo o pravima koje pacijenti imaju, a koji su utvrđeni Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono što je sve zanimalo je posebna uredba koja je nedavno usvojena, a na osnovu koje pacijenti mogu da refundiraju novac za pregled koje su morali da izvrše u privatnoj ustanovi jer je u državnim period čekanja na pregled ili dijagnostiku bio duži od mesec dana.

Direktorka Lekarske komore dr Vesna Jovanović je, u intervjuu koji je dala za jedan beogradski portal, ispričala na koji način pacijenti mogu da ostvare svoja prava. Ona je objasnila da ukoliko je lekarski pregled koji pacijent treba da izvrši zakazan, npr. za 6 meseci, on ima pravo da od te ustanove traži potvrdu da pregled nije mogao da bude izvršen u roku od mesec dana. Kako ona objašnjava, sa tom potvrdom pacijent može da ode u privatnu ordinaciju i izvrši taj pregled, a novac koji je potrošio za pregled će mu refundirati ustanova koja je izdala potvrdu da nije moguće izvršiti analizu u predviđenom roku. Ova mogućnost ne važi za one usluge kod kojih postoje liste čekanja, kao što je ugradnja kuka. Dr Jovanović, dodala je da bi trebalo da se pacijenti o ovom pravu informišu kod Zaštitnika prava pacijenata.

Kako bismo potvrdili ovu informaciju kontaktirali smo Zaštitinika prava pacijenata Opšte bolnice Pančevo, preko koje smo stupili u kontakt sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje od kojih smo dobili sledeće saopštenje:

'' Osigurano lice ima pravo na refundaciju troškova za zdravstvene usluge za koje nije propisano utvrđivanje liste čekanja kao što su dijagnostički pregledi (laboratorijske analize, rentgen, ultrazvučni i drugi pregledi), medicinska rehabilitacija koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativni pregledi radi uspostavljanja dijagnoze, ukoliko nisu pružene u roku od 30 dana od dana javljanja zdravstvenoj ustanovi u koju je upućeno, a spadaju u sadržaj i obim zdravstvene zaštite koji se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a čije troškove je osigurano lice platilo zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

Osigurana lica svih filijala Republičkog fonda, uključujući i osigurana lica Filijale Pančevo mogu da ostvare navedeno pravo. Dokumentacija koja je potrebna da bi osigurano lice ostvarilo navedeno pravo propisana je Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Za bliže informacije u vezi ostvarivanja navedenog prava osigurana lica mogu da se obrate filijali/ispostavi Republičkog fonda gde su zdravstveno osigurana''.

Nadamo se da u proceduri ostvarivanja ovog prava postoji adekvatna saradnja između institucija i da pacijenti koriste ovu mogućnost kako bi na vreme uradili sve analize neophodne za uspostavljanje dijagnoza. S obzirom da pacijenti još uvek nisu dobro upoznati sa ovim pravom, za sada nemamo povratne reakcije na donesenu uredbu. 

M.M.Veličković

 
MarketingNajnovije vesti