Kačarevačko jezero
Društvo

Rezultati ispitivanja vode na kupalištima u Pančevu: Samo jedno se ne može koristiti za kupanje

Izvor: 
013info Pet, 02/07/2021 - 19:55Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pančevo o kvalitetu površinskih voda, sva kupališta na teritoriji Grada mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju osim kupališta u Ivanovu.

Na osnovu rezultata i obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja može se zaključiti da su popvršinske vode na kupalištima na reci Tamiš u Pančevu, Jabuci i Glogonju, kupalištu Bela stena levo i desno od špica na Dunavu i kupalištu na jezeru u Kačarevu III klase, odnosno umerenog ekološkog statusa. Ove vode se mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kupališta u Omoljici i Banatskom Brestovcu na Ponjavici takođe se mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Voda u ovim kupalištima je van definisanih klasa za veštačka vodna tela, ali parametri koji su iznad MDK za III klasu ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ovi kupalište koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti u vodi.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Gradske uprave, kupalište u Ivanovu ne može se koristiti za kupanje i rekreaciju.

Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju i to na sledećim lokacijama - kupališta u Pančevu, Glogonju i Jabuci na reci Tamiš, kupalište Bela Stena (levo i desno od špica) na Dunavu, kupališta u Omoljici i Banatskom Brestovcu na Ponjavici, kupalište u Ivanovu i  jezero u Kačarevu.

Definisan obim mikrobioloških analiza je: fekalne koliformne bakterije, ukupne koliformne bakterije, crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa, a definisan obim fizičko-hemijskih analiza je: pH, suspendovane materije, rastvoreni kiseonik, zasićenost kiseonikom, BPK5, HPK, nitrati, nitriti, amonijum jon, hloridi, određivanje ukupnog ostatka posle isparenja na 105oC,(ukupna mineralizacija), elektroprovodljivost na 20oC, gvožđe, cink, olovo, kadmijum, živa i nikl.

 
MarketingNajnovije vesti