Foto: mediacentar

Društvo

Šabić: Ne smeju da vam uzmu ličnu kartu na prijavnici

Izvor: 
Saopštenje poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Sre, 06/01/2016 - 12:46
Izvor: saopštenje

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, još jednom javno upozorava pravna lica i preduzetnike koji se bave poslovima privatnog obezbeđenja da zadržavanjem ličnih karata posetilaca koji ulaze u objekte koji oni obezbeđuju vrše nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti i krše Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Ovlašćenje i potreba za proverom nečijeg identiteta uvidom u identifikacioni dokument nikad (osim kada je to izričito predviđeno zakonom) ne podrazumevaju zadržavanje tog dokumenta. Zakon o privatnom obezbeđenju ne daje osnov za zadržavanje ličnih dokumenata, pa njihovo zadržavanje predstavlja nesvrsishodnu, nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti. Zadržavanje dokumenata, takođe (kao i eventualno fotokopiranje) izvesno povećava i rizike mogućih zloupotreba.

Poverenik podseća da je još pre nekoliko meseci nakon Upozorenja koje je, istim povodom, uputio MUP-u, postupajući po tom Upozorenju, ministar unutrašnjih poslova uputio svim policijskim upravama u Srbiji akt kojim je naloženo "da odmah prestanu sa zadržavanjem lične karte i druge javne isprave sa fotografijom lica kojima se izdaje dnevna propusnica za ulazak u objekte MUP-a i drugih objekata na teritoriji Republike Srbije gde su policijski službenici angažovani na poslovima obezbeđenja."

Reakcija MUP-a na Upozorenje Poverenika značila je prekid višegodišnje loše prakse, a trebalo je i da bude koristan primer za sve druge subjekte koji se bave sličnim poslovima. Nažalost, brojni subjekti koji se bave poslovima obezbeđenja i dalje nastavljaju sa pomenutom lošom praksom.

Poverenik podseća da su za kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predviđene prekršajne kazne (od 50.000 do 1.000.000 za pravno lice, od 20.000 do 500.000 za preduzetnika). Poverenik će, razume se, u skladu sa svojim obavezama postupati po prijavama građana i podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, ali smatra daleko celishodnijim i odgovornijim da subjekti koji vrše poslove obezbeđenja svoje postupanje sami dovedu u sklad sa zakonom.
MarketingNajnovije vesti