Gradska uprava Pančevo
Društvo

Savet za borbu protiv korupcije prečešljao budžetske prihode i rashode Grada Pančeva

Izvor: 
013info Uto, 07/12/2021 - 09:09Savet za borbu protiv korupcije analizirao je, a zatim i javno objavio izveštaj o lokalnim samoupravama. Među izabranim za analizu gradovima I opštinama je I Grad Pančevo.  Evo njiihove analize, doslovno:

 “ Grad Pančevo je u 2019. godini ostvario prihod od 6,1 milijardu dinara, od toga izvorni prihodi 1,9 milijardi, a ustupljeni i ostali 4,2 milijarde dinara. U 2020. godini ukupni prihodi iznose 5,9 milijardi dinara, od toga izvorni prihodi iznose 1,9 milijarde dinara, a ustupljeni i ostali iznose 4 milijarde dinara. U strukturi ukupnih prihoda, izvorni prihodi čine nešto manje od jedne trećine.”

Savet objavljuje I tabelu potrošnje ukupnih prihoda Grada Pančeva, a zatim konstuje:

 “Grad Pančevo je za 2019.godinu planirao rashode u iznosu od oko šest milijardi dok je njihova realizacija iznosila 5,3 milijarde dinara. U 2020. godini planirani su rashodi 5,9 milijardi dinara a njihova realizacija je iznosila 5,3 milijarde.”

Savet konstatuje:

“Najveći rashodi se odnose na: opšte usluge lokalne samouprave od 1,3 milijarde dinara u 2019. godini i 1,1 milijardu dinara u 2020. godini. Rashodi za zaposlene iznose 962 miliona dinara za 308 lica. Rashodi za komunalne delatnosti iznosili su oko 500 miliona dinara; za organizaciju saobraćaja u oblasti saobraćajne infrastrukture u 2019. godini izdvojeno je 392 miliona dinara a u 2020. godini 827 miliona; predškolsko obrazovanje oko 500 miliona; razvoj sporta i omladine u 2019. godini 530 miliona dinara a u 2020. godini 438 miliona dinara; za razvoj kulture i informisanja blizu 400 miliona dinara; za osnovno i srednje obrazovanje oko trista miliona; za socijalnu i dečju zaštitu takođe oko trista miliona; za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2019. godinu realizovano je 243,2 miliona dinara, a za 2020. godinu 405 miliona dinara.”

Navodi se i:

“Ukupno realizovani rashodi u 2020. godini za lokalni ekonomski razvoj, razvoj turizma, zaštitu životne sredine i zdravstvenu zaštitu iznose samo 164 miliona, odnosno trostruko manje od rashoda koji se odnose na sport i omladinu.”

Dodaje se, i ističe:

“Rashodi po određenim programima značajno se razlikuju u 2019. i 2020. godini, pre svega u oblasti saobraćaja i saobraćajne infrasrukture, gde je razlika 435 miliona dinara. Rashodi za razvoj sporta i omladine su veoma visoki imajući u vidu ukupan budžet, kao i izdvajanja za ostale programe.”

 
Tabela
tabela_pancevo.jpg

 

 MarketingNajnovije vesti