Društvo

Suspendovan Javni beležnik

Pančevo, Pon, 23/11/2015 - 18:29
Mirjana MarićAko ste u poslednje vreme prolazili pančevačkim Sokačetom, mogli ste primetiti da su na jednom od lokala supštene rešetke. Javni beležnik Živa Bogdanov, trenutno ne radi. Posmatrajući prolaznike koje je ovaj fenomen zainteresovao, odlučili smo da istražimo šta se zapravo dogodilo.

Javni beležnik Živa Bogdanov, privremeno je suspendovan. Ta suspenzija će trajati do okončanja disciplinskog postupka koji nije javan”, odgovorili su iz Javnobeležničke komore Srbije.

Naime, prema Pravilniku o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika disciplinske mere se izriču u skladu sa težinom učinjene disciplinske povrede. Prilikom određivanja disciplinske kazne uzima se u obzir ranije ponašanje javnog beležnika, njegov profesionalni rad, ponašanje u disciplinskom postupku i druge okolnosti koje mogu uticati na odmeravanje disciplinske kazne. Svaki disciplinski postupak je hitan i zatvoren za javnost, izuzev ukoliko javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak ne zahteva da postupak bude javan.

Nadzor rada Javnih beležnika vrši Javnobeležnička komora Srbije, koja se se stara da javni beležnici savesno i u skladu sa zakonom i svojom zakletvom obavljaju svoje poslove, pokreće (disciplinski tužilac) i sprovodi disciplinski postupak (izvršni odbor ili disciplinska komisija) u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu. Zа zаkonitost svog rаdа beležnik odgovаrа disciplinski (za lakšu povredu javnobeležničke dužnosti i za disciplinski prestup), grаđаnski (zа nаknаdu štete) i krivično.

Beležnik je dužаn dа se pre otpočinjаnjа sа rаdom osigurа od odgovornosti zа štetu nа minimum 80.000 evrа i odgovаrа zа sve rаdnje svih zаposlenih u svojoj kаncelаriji. U slučаju dа tа sumа nije dovoljnа zа nаknаdu štete, jаvni beležnik odgovаrа i svojom ličnom imovinom. Žalba se upućuje Komori javnih beležnika Srbije u pismenom obliku.

Kada disciplinski postupak protiv javnog beležnika bude okončan, saznaćemo sve detalje i razloge zbog kojih je došlo do trenutne suspenzije. Za sada je jedina informacija kojom raspolažemo da kancelarija koju vodi javni beležnik Živa Bodanov ne radi do daljnjeg.

M.M. Veličković
MarketingNajnovije vesti