nasilje
Društvo

Trening za vršnjačke edukatore na temu rodno zasnovanog nasilja

Pančevo, Čet, 05/11/2015 - 15:10
Mirjana Marić


Centar E8 i UG „Connecting people“ pozivaju sve zainteresovane mladiće uzrasta od 13 do 19 godina da se prijave za učešće na treningu za vršnjačke edukatore na teme rodno zasnovanog nasilja koji će biti organizovan od 30. novembra do 02. decembra 2015. godine u Malom klubu Doma omladine u Pančevu. 

Ovi treninzi predstavljaju interaktivne obuke koje se organizuju u neformalnom okruženju korišćenjem metoda vršnjačke edukacije. Trening se sastoji od edukativnih radionica koje se bave temama kao što su rod i pol, rodne uloge, nasilje, seksualno nasilje, etiketiranje, moć i odnosi, izražavanje vlastitih osećanja i druge. Rigidne rodne uloge i društvene norme često idealizuju različite forme ponašanja koje dovode mlade u rizik, te je uvođenje rodnih uloga u pristup prevenciji nasilja među mladima važno jer pokazuje da je nasilno ponašanje stečeno i da se stoga može promeniti. 

Trening traje 3 dana od 30. novembra do 02. decembra 2015. goodine. Prvi dan raditi pola dana popodne, drugi dan- ceo dan, a trećeg dana će se raditi pola dana prepodne. Trening će voditi treneri Centra E8, dok grupa učesnika nakon obuke ne formira klub na lokalu sa kojima će lokalni trener osmišljavati, planirati i realizovati javne akcije koje imaju za cilj dalje širenje i promovisanje osnovnih vrednosti, ideja i poruka o rodnoj ravnopravnosti i borbi protiv nasilja. 

Podaci koji su neophodni za prijavljivanje su: Ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, kontakt telefon i odgovor na pitanje „Zašto želiš da učestvuješ na ovom treningu?“, poslati na [email protected]. ili jednostovno popunjavanjem prijavnog formulara na sledećem linku: http://bit.ly/1prijavniformular

Rok za prijavljivanje je 15. novembar 2015. godine. 

Treninge za vršnjačke edukatore na lokalu organizuju Centar E8 i UG „Connecting people“ iz Pančeva u okviru projekta ”The Gender Roles, Equality, Advocacy and Transformation (GREAT) in Serbian society” (GREAT) koji realizuje Centar E8 uz podršku Američke ambasade u Beogradu.
MarketingNajnovije vesti