Aktivna politika zapošljavanja

U novu školsku godinu sa opremljenim kabinetima

Pančevo, Čet, 21/07/2016 - 14:02
Tanja MarinPANČEVO - Šest pančevačkih srednjih škola dobilo je sredstva za opremanje kabineta od Grada Pančeva na konkursu ‚‚Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave", u sklopu jedne od osam mera aktivne politike zapošljavanja Grada Pančeva. Ciljem ove mere je da se srednjoškolci kroz praktičnu nastavu osposobe za rad i kasniji lakši pronalazak posla. Iz gradskog budžeta je za ove projekte izdvojeno ukupno dva miliona dinara. 

Na gradskom konkursu za opremanje kabineta i radionica za praktičnu nastavu konkurisalo je osam srednjih škola sa ukupno devet projekata, a sredstva su dobile Medicinska škola ‚‚Stevica Jovanović" (500.000 dinara), Poljoprivredna škola ‚‚Josif Pančić" (494.300 dinara), Tehnička škola ‚‚23. maj" (427.132 dinara), Gimnazija ‚‚Uroš Predić" (207.144 dinara), Škola za osnovno i srednje obrazovanje ‚‚Mara Mandić" (187.719 dinara) i Mašinska škola ‚‚Pančevo" (183.703 dinara). 

Poljoprivredna škola ‚‚Josif Pančić" će sredstva iskoristiti za izgradnju vetropumpe, sistema za navodnjavanje i bušenje bunara, kako bi postojeće plastenike koje već imaju u potpunosti stavili u funkciju. Srednja škola ‚‚Mara Mandić" opremiće kabinet za šivače tekstila interaktivnom tablom, projektorom i laptop računarom, dok će Mašinska škola novac iskoristiti za kupovinu 16 računara za kabinet za računarsku grafiku i modeliranje. Tehnička škola ‚‚23. maj" će novcem dobijenim na konkursu preurediti učionicu u kabinet za nastavu arhitekture i geodezije, uz nabavku osam računara, projektora i štampača sa skenerom. Dva uređaja za merenje parametara u prirodnim naukama za fizički kabinet nabaviće Gimnazija ‚‚Uroš Predić". Medicinska škola je četvrti put konkurisala na ovakvim projektima, a ovoga puta novac je dobila za opremanje kabineta anatomije, fizionomije i patologije potrebnim učilima, mikropreparatima, mikroskopom, nameštajem i za akaptaciju dela prostora.

- Učenicima je veoma važno da imaju učila koja će im približiti gradivo, koje im je potpuno strano i samim tim kada je vizuelizacija prisutna lakše se pamti, lakše se uči i uvodi u obrazovni profil za koji su se opredelili, a kasnije im je znatno lakše da tako stečeno znanje primene i na praktičan način, rekla je Svetlana Kalapiš, direktorka Medicinske škole ‚‚Stevica Jovanović". 

Osim velikog značaja za same škole kojima će biti jednostavnije i atraktivnije da organizuju nastavu, opremanje samih kabineta značajno je i za Grad zbog zapošljavanja svršenih srednjoškolaca, ali i kao korak bliže u implementaciji dualnog obrazovanja. 

- Ovaj vid opremanja kabineta za praktičnu nastavu važan je, naročito ako se ima u vidu da od septembra kreće reforma srednjih škola i uvođenje dualnog obrazovanja, što podrazumeva spoj teorije i prakse. Ovi novi kabineti koje će škole opremiti, predstavljaće važnu prekretnicu i pomak u osavremenjavanju nastave. Moramo pratiti i savremene tehnologije ne bi li deca koja izađu iz srednjih škola imala primenjivo znanje, znanje sa kojim će moći odmah da rade, istakla je mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje.  

T. M. 
MarketingNajnovije vesti