Gradsko veće

Uskoro dozvola za jezero u Kačarevu?

Pančevo, Pet, 10/06/2016 - 17:48
Mirjana MarićPANČEVO, 10. jun – Na petoj sednici Gradskog veća u novom sazivu, koja je održana u petak, 10. juna, većnici su usvojili nacrte odluka koji se tiču donošenja, izmena i dopuna Plana generalne regulacije više različitih lokacija; usvojena su rešenja o davanju saglasnosti o izmenama Statuta svih Domova kulture na teritoriji grada Pančeva, kao i izveštaj o izvršenoj nadzornoj proveri ispunjenosti kriterijuma Sertifikata za lokalne samouprave.

Gradsko veće usvojilo je odluku o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj, kompleksa HIP „Petrohemija”, izmene Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, izmene i dopune Plana generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom i kompleksa centralnog terminala sistema produktovoda „Pančevo”. 

Donošenje Plana regulacije kompleksa HIP „Petrohemija” odnosi se na izgradnju fabrike polipropilena. Kako Petar Komenenić iz Sekretarijata za za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove objašnjava planom će se obezbediti planska regulativa za izgradnju fabrike polipropilena, čija će površina iznositi 13 hektara 29 ari i 15 metara kvadratnih. Kada je u pitanju kompleks centralnog terminala sistema produktovoda „Pančevo”, Saobraćajni insitut CIP je svojstvu punomoćnika preduzeća Transnafta, uputio zahtev za izmenu saobraćanoj rešenja priključnog puta merne stanice i promenu zemljišta ostale namene u zemljište javne namene, a sve sa ciljem stvaranja planskog osnova za izgradnju novih objekata. Kompaniji Transnafta je potreban prostor za izgradnju rezervoara koji će im služiti za skladištenje na području Grinfild 1. Cilj izmene je izgradnja novih objekata u sastavu pogona javnog preduzeća Transnafta i opšte uređenje tehničke i saobraćajne infrastrukture. 

Petar Komnenić je takođe objasnio da je izmena Plana generalne regulacije naseljnog mesta Kačarevo ciljana, i da se stvara planski osnov za promenu namene građevinskog zemljišta osnovne namene u građevinsko zemljište javne namene. A odnosi se na određene katastarske parcele, na kojima je locirano jezero. Donošenjem navednog planskog dokumenta stvoriće se uslovi za izdavanje dozvola u skladu sa zakonom.

Izmene i dopune Plana generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom odnosi se na pravila građenja koja su ranije stvarala probleme prilikom podnošenja zahteva i izdavanja građevinskih dozvola. Pravila građenja su u celini izmenjena i radi se o novom planu koji je usklađen sa situacijom na terenu.

Olivera Subotić iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pančeva predstavila je informacije o izvršenoj nadzornoj proveri ispunjenosti kriterijuma Sertifikata za lokalne samouprave sa povoljnim okruženjem, u okviru programa Sertifikacija lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem Jugoistočne Evrope (Business Friendly Certification South East Europe – BFC SEE).
MarketingNajnovije vesti