Marijanini roditelji Marijanini roditelji: Kruna i Nikola Milovanović
U iščekivanju odluke Apelacionog suda u Beogradu u postupku protiv dr Aleksandra Ivice

Ustavna žalba zbog propusta Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu

Pančevo, Pet, 15/04/2016 - 10:28
Ivana Predić


Gubitak supruge, ćerke i majke, decenijsko čekanje na pravdu, opstrukcija na sudu, prećutne pretnje, zagubljena presuda. Šta je još preostalo da „začini” muku porodicama Jojkić i Milovanović na putu do saznavanja istine i utvrđivanje odgovornosti za smrt Marijane Jojkić, koja je preminula pre deceniju u 26 godini?

Umesto novih opstrukcija, neutešna porodica bi najzad trebalo da dobije konačnu presuda. Upravo je taj proces donošenja odluke u Apelacionom sudu u Beogradu u toku. Veće tog pravosudnog organa treba da odluči da li će potvrditi presudu Osnovnog suda Pančevo prema kojoj je dr Aleksandar Ivica, hirurg Opšte bolnice Pančevo, proglašen krivim za smrt naše sugrađanke Marijane Jojkić i kažnjen sa jedanaest meseci kućnog zatvora i godinu dana zabrane obavljanja lekarske prakse. Sud međutim, može doneti odluku i da vrati predmet na ponovno suđenje, čime će dodatno prolongirati sudski spor koji traje 10 godina.

Činjenica je da je izricanje efektivne kazne lekaru za nesavesno lečenje tek izuzetak u pravosudnom sistemu Srbije. Ipak, data sankcija je ispod zakonskog minimuma, s obzirom na to da je minimalna kazna 12 meseci. Zbog propusta Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, oštećeni neće moći da traže višu kaznu. Podsetimo, presuda je doneta 7. decembra prošle godine, a početkom ove godine ona je trebalo da stigne postupajućoj tužiteljki. Kako se to nije dogodilo, žalba nije napisana i rok za predaju je istekao.

Više javno tužilaštvo u Pančevu obavestilo je tada javnost da je navedena presuda zaprimljena u Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu 4. januara, ali „da očiglednom omaškom radnika nije izneta postupajućem zameniku na razmatranje i ocenu da li je potrebno izjaviti žalbu protiv odluke o krivičnoj sankciji“. Zbog ovakvog propusta odgovornog radnika pisarnice, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu će, kako je stajalo u saopštenju, preduzeti sve zakonske mere na taj način što će se osnovati disciplinska komisija koja će pokrenuti i voditi disciplinski postupak.

Kako bismo saznali u kojoj je fazi pokrenuti disciplinski postupak, pozvali smo Više javno tužilaštvo u Pančevu. Rečeno nam je da se to tužilaštvo više neće baviti ovim slučajem jer je Bojan Bjelić, v.f. Višeg javnog tužilaštva u Pančevu doneo takvu odluku. Upućeni smo na Osnovno javno tužilaštvo Pančevo. Prema rečima Jelene Samuilov, potparolke tog tužilaštva, disciplinski postupak koji je pokrenut protiv odgovornog radnika pisarnice još uvek je u toku.

Na pitanje da li je Osnovno javno tužilaštvo preduzelo određene pravne radnje kako bi se umanjila šteta naneta ošetećenim licima, nastala neizjavljivanjem žalbe Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, protiv presude Osnovnog suda u Pančevu, Jelene Samuilov izjavila je da je to tužilštvo sprovelo sve zakonske mere koje su im bile na raspolaganju, te da je o propustu obavešteno Apelaciono javno tužilaštvo i Republičko javno tužilaštvo. Dodala je da će javnost blagovremeno biti obaveštena o ishodu disciplinskog postupka.

Kako smo nezvanično saznali odgovorno lice biće kažnjeno umanjenjem plate za 30 odsto, u narednih šest meseci. Ova odluka i dalje nije pravosnažna jer je u toku razmatranje žalbe kažnjenog službenika.

Članovi porodica Jojkić i Milovanović smatraju da ni jedno ni drugo pančevačko tužilaštvo nije preduzelo sve moguće pravne radnje kako bi se umanjile negativne posledice koje je izazvao izostanak žalbe. Zbog toga su podneli disciplinske prijave Državnom veću tužilaca protiv Aleksandra Đorđevića, v.f. Osnovnog javnog tužioca u Pančevu i Bojana Bjelića, v.f. Višeg javnog tužioca u Pančevu.

Na sednici Apelacionog suda u Beogradu, koja je održana 29.marta, izložena je samo žalba optuženog i njegovog branioca, a članovi Apelacionog veća nisu bili upoznati sa tim zbog čega tužilaštvo nije uložilo žalbu.

„Ova situacija nas još više uverava da je presuda namerno zaturena. O propustu Osnovnog tužilaštva nije bila obaveštena ni potpredsenica Apelacionog suda. Obraćali smo se Repuličkom tužilaštvu, Apelacionom tužilaštvu, Ministarstvu pravde i nikakav odgovor nismo dobili”, ističu Milovanovići.

Na razumevanje su jedino naišli u Komitetu pravnika za ljudska prava (JUKOM), koji će nadalje zastupati oštećene. JUKOM je Ustavnom sudu podneo ustavnu žalbu, u kojoj između ostalog stoji da oštećeni usled propusta nisu imali pravo na žalbu protiv presude, čime je povređeno pravo iz člana 36. Stav 2 Ustava Srbije, zatim član 13. Evropske konvencije za zaštitu  ljudskih prava i sloboda, kao i pravo na pravično suđenje.

Marijana Jojkić je preminula 20. marta u Urgentnom centru u Beogradu nakon pet dana lečenja na Hirurškom odeljenju Opšte bolnice Pančevo. Primio ju je dr Aleksandar Ivica sa sa simptomima upale slepog creva, ali je on i pored sugestije Mirjanine majke da sumnja na napad slepog creva odbacio tu mogućnost. Sudsko medicinsko veštačenje profesora iz Niša pokazalo je da je kod Marijane primenjen očigledno nepodoban način lečenja jer optuženi nije odredio dijagnozu, a primenio je terapiju antibioticima i lekovima protiv bolova čime je klinička slika bolesti bila zamaskirana. Time je, tvrde profesori, optuženi otežao i drugim lekarima lečenje. Petog dana boravka u bolnici Marijanino stanje se pogoršalo i ona je hitno prebačena u Urgentni centar u Beogradu gde su lekari konstatovali da je došlo do perforacije slepog creva sa upalom trbušne maramice, te je hitno operisana. Iako se posle zahvata oporavljala, nakon nekoliko dana preminula je od sepse nastale, kako stoji u sudskim veštačenjima, kao posledica zakasnele hirurške intervencije. Za sobom je ostavila dva sina, koji su tada imali tri godine odnosno tri meseca. 

Podsetimo, Osnovni sud u Pančevu je dr Aleksandra Ivicu proglasio krivim na osnovu tri medicinska veštačenja od strane eminentnih profesora medicinskih fakulteta u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, koja pokazuju da su načinjeni brojni propusti u dijagnostici i terapiji tokom lečenja Marijane Jojkić u Opštoj bolnici Pančevo.

I. Predić
MarketingNajnovije vesti