Društvo

Voda na Ponjavici i u Ivanovu nije za kupanje, Tamiš zadovoljavajućeg kvaliteta

Pančevo, Čet, 25/08/2016 - 10:52
Mirjana MarićPANČEVO, 25. avgust – Na osnovu Izveštaja o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, od 23. avgusta, Zavoda za javno zdravlje Pančevo, za uzorkovanje koje je obavljeno 17. avgusta, dobijeni su rezultati na osnovu kojih utvrđeno je da Tamiš (kupalište u Pančevu i Jabuci i Glogonju), kupališta na reci Dunav (kupalište Bela Stena (levo i desno od špica), i jezero u Kačarevu, mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Kupališta na reci Ponjavica (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) i kupalište u Ivanovu ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kontrolisani uzorci reke Tamiš (kupališta u Pančevu, Jabuci i Glogonju), sa aspekta ispitivanih parametara zadovoljavaju kriterijume klase III, osim za parametre suspendovane materije i gvožđe (na kupalištu u Glogonju), što ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi. Uzorci reke Dunav kupalište Bela Stena (levo i desno od špica), sa aspekta ispitivanih parametara zadovoljavaju kriterijume klase III, osim za parametre suspendovane materije levo od špica, što ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi. Jezero u Kačarevu za veštačka vodna tela, pripada klasi III i može se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kontrolisani uzorci reke Ponjavice (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) pripadaju klasi V zbog povećane koncentracije vodonikovih jona, suspendovanih materija BPK 5 i HPK ( za kupalište u Omoljici), dok uzorci kupališta u Ivanovu pripadaju klasi IV zbog povećane koncentracije suspendovanih materija, nitrita i BPK 5. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.
MarketingNajnovije vesti