Kupanje u tamišu
Analiza vode

Voda u Tamišu nije za kupanje

Pančevo, Sre, 20/07/2016 - 10:07
Mirjana MarićPANČEVO, 20. jul - Na osnovu Izveštaja o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Zavoda za javno zdravlje Pančevo, utvrđen je loš kvalitet vode za kupanje u reci Tamiš i kupailištu u Ivanovu, dok se voda na Beloj Steni, na reci Ponjavici i jezeru u Kačarevu može koristiti za kupanje.

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju.

Uzorkovanje je obavljeno 13. jula, a na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je uzorci reke Tamiš (kupališta u Pančevu, Jabuci  i Glogonju), sa aspekta ispitivanih parametara pripadaju klasi V, uzorci reke Dunav kupalište Bela Stena (levo i desno od špica), zadovoljavaju kriterijume klase III. Da kontrolisani uzorci reke Ponjavice (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) pripadaju klasi III, a da uzorak sa kupališta u Ivanovu zadovoljava kriterijume klase IV. Voda u iz jezera u Kačarevu za veštačka vodna tela, pripada klasi III i može se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Zaključak je da se kupališta na reci Dunav ( kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica), kupalište na reci Ponjavica (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) i jezero u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu i Jabuci i Glogonju) i kupalište u Ivanovu ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.
MarketingNajnovije vesti