Društvo

Za angažovanje radnika „na crno” kazne do 2 miliona dinara

Pančevo, Ned, 01/05/2016 - 09:36
Mirjana Marić


Od subote, 30. aprila u Srbiji je počela puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru. Adekvatna implementacija ovih propisa značila bi smanjenjenje sive ekonomije i rada na crno, ali efikasnije postupanje inspekcija rada, kao i veću bezbednost na radu. 

U proteklih nekoliko nedelja su vršeni pojačani inspekcijski nadzori širom Srbije, pa i kod poslodavaca u Pančevu, i to u delatnostima - građevinarstvo, kladionice, gizičko tehničko obezbeđenje, ugostiteljstvo, trgovina, proizvodnje hleba i peciva-pekara i brze hrane. Kako iz Inspekcije rada kažu nadzori su vršeni na način propisan Zakonom o radu i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

“Nadzori se vrše po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranaka. Po službenoj dužnosti se vrše nadzori u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, iz radnih odnosa se vrše potpuni delimični nadzori. Iz bezbednosti i zdravlja na radu se vrše redovni nadzori i nadzori po dešavanju povreda na radu. Vrše se još i integrisani inspekcijski nadzori, što podrazumeva istovremeni nadzor u oblasti radnih odnasa i bezbednosti i zdravlja na radu”, rekla je Biljana Dražević, načelnica odeljenja Inspekcije rada u Pančevu.

Postupak inspekcijskog nadzora je uglavnom nenajavljen, i tada se vrši kontrola da li su lica koja su angažovana kod poslodavca angažovana u skladu sa zakonom, tačnije na zakonom propisan način, ili su „na crno”- bez ikakvog ugovora.

Prva mera koju sprovodi Inspekcija rada ako na radu zatekne lice koje nije zaključilo propisani akt o angažovanju, je da se poslodavcu zapisnikom i rešenjem nalaže da reguliše radno pravni status zatečenog lica - zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme ili da prekine angažovanje zaposlenog. Ako ne postoje uslovi za zaključenje ugovora o radu i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodaca.

Kazne za angažovanje zaposlenih „na crno” za pravna lica iznose od 800.000 do 2000. 000,00 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu je od 100.000 do 150.000,00 dinara. Za poslodavce sa svojstvom preduzetnika predviđena je kazna od 300. 000, 00 do 500. 000,00 dinara.

Prethodne godine u Srbiji su inspektori rada zatekli više od 16 i po hiljada neprijavljenih radnika, izjavio je, nedavno, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović. On smatra da je Zakon o inspekcijskom nadzoru, doprineo smanjenju neformalnog rada na crno.

„Republički zavod za statistiku dao je jedan značajan podatak, a to je da je došlo do značajnog smanjenja neformalnog rada na crno, skoro za 5 odsto. To je, pretpostavljam, rezultat svih onih inspekcijskih nadzora koji su sprovedeni u celoj prošloj godini, a posebno od početka primene samog Zakona o inspekcijskom nadzoru“, ocenio je Ožegović.

Biljana Dražević iz inspekcije rada Pančevo, rekla je da se nadzori vrši u zavisnosti od potrebe i koliko poslodavci krše zakon. Ako je inspekcija upoznata da je neko prekršioc zakona onda se nadzori kod njih vrše češće.

„Učestalost vršenja nadzora zavisi i od aktivnosti koje planira Inspektorat samostalno ili u saradnji sa drugim inspekcijama i organima. Nadzorima će se i u buduće prevashodno obuhvatiti visoko rizične delatnosti građevinarstvo, poljoprivreda, prerađivačka industrija i poslodavci od kojih je u proteklom periodu bilo prijava većeg broja povreda na radu”, rekla je načelnica Dražević.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj je, u okviru Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, predložila niz mera, među kojima i da preduzetnici u prvih šest meseci budu oslobođeni poreza i doprinosa na zarade, kao i da firmama bude smanjen porez na dobit. U NALED-u očekuju da nakon formiranja nove vlade, te mere budu usvojene i da što pre počne primena Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da mnogi radnici u Srbiji i ove godine Međunarodni praznik rada dočekuju bez u praksi ostvarenih i zaštićenih prava koja im samo na papiru garantuju Ustav i zakoni, dok mnogi nezaposleni priželjkuju da rade pod bilo kakvim uslovima.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna i boračka pitanja Srbije najavljeno je da će u toku ove godine biti doneto nekoliko zakona radi bolje zaštite prava radnika, među kojima o sezonskom radu i o zapošljavanju preko agencija, kao i da su u planu pregovori o novoj ceni rada.

U Srbiji ima oko 1,8 miliona zaposlenih, a 745.000 ljudi je na evidenciji nezaposlenih. Nadamo se da će se Zakon o inspekcijskom nadzoru, pokazati kao efikasan i da ćemo za godinu dana imati bolje statistike u oblasti rada i zaštite prava radnika.

M. M. Veličković
MarketingNajnovije vesti