Društvo

Zavod za javno zdravlje Pančevo slavi 94. rođendan

Pančevo, Sre, 28/10/2015 - 23:01
Mirjana Marić


Povodom obeležavanja 94. rođendana Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u velikoj Sali Gradske uprave Pančeva, u petak 30. oktobra, biće organizovano predavanje za zdravstene radnike , koje će početi u 11h.

Zavod za javno zdravlje Pančevo poziva sve zainteresovane zdravstene radnike da dođu na ovu kontinurianu edukaciju pod nazivom „Javno zdravstveni aspekti kardiovaskularnih bolesti''. Edukacija je besplatna, a slušaocima predavanja donosi pet bodova za licencu. 

Odlukom Okružnog narodnog odbora 1946. godine bivši Dom narodnog zdravlja pretvoren je u Okružnu sanitarno-epidemiološku stanicu. Stanica je bila smeštena u Pančevu u ulici Omladinskoj br. 2 i 4 u zgradi privatnog vlasništva izdatoj u zakup, u kojoj se nalazila i Okružna poliklinika. 

Zavod kao zdravstvena ustanova je osnovan 1947. godine pod nazivom Sanitarno-epidemiološka stanica i pod ovim nazivom je radio do 1949. godine. Rad su obavljali 1 lekar, 2 medicinska laboranta, 1 dezinfektor, 1 činovnik i 1 služitelj. 

Na osnovu Odluke Saveta za narodno zdravlje AP Vojvodine, Sanitarno-epidemiološka stanica prerasla je u Higijenski zavod, a od 1957. godine do 1968. godine nosi naziv Zavod za zdravstvenu zaštitu. U njegovoj teritorijalnoj nadležnosti nalazio se srez Pancevo i srez Vršac. Organizaciono Zavod je imao bakteriološko-epidemiološko odeljenje, odsek za zdravstveno prosvecivanje i racunsko-administrativni odsek. 1968. godine u Zavodu je radilo 28 radnika, od toga 4 lekara specijaliste, 1 lekar na specijalizaciji, 1 hemicar, 1 viši sanitarni tehnicar, 9 tehnicara, 1 niži laborant i 11 administrativnih radnika u organizacionoj strukturi koju su činila 4 odeljenja (odeljenje sa socijalnom medicinom i organizacijom zdravstvene službe, odeljenje za opštu higijenu i sanitarnu hemiju sa dispanzerom za medicinu rada, epidemiološko-bakteriološko odeljenje sa službom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i Uprava.   

Od 1969. godine Zavod za zdravstvenu zaštitu je proširio svoju delatnost i Dispanzerom za medicinu rada. Integracijom Zavodu je pripalo 5 zdravstvenih stanica medicine rada („Staklara", „Utva" , „PIK Tamiš" , „Trudbenik i Tesla" i  "Azotara i Rafinerija"). Broj zaposlenih sa povećava na 91 od cega - Zavod za zdravstvenu zaštitu ima 18 radnika (6 s visokom strucnom spremom, od toga 4 lekara specijaliste), a Medicina rada 59 radnika, a Zajednicke službe 14 radnika.   

Od 1971. godine Zavod za zdravstvenu zaštitu s Dispanzerom za medicinu rada ulazi u sastav Medicinskog centra "Južni Banat" Pancevo i u tom statusu postoji do 01.11.1991. godine, kada je Odlukom Skupštine AP Vojvodine postao samostalna zdravstvena ustanova. 

Nakon odvajanja od Medicinskog centra, Zavod broji 33 zdravstvena i 15 nemedicinskih radnika: 8 lekara specijalista, 1 na specijalizaciji, 3 radnika s visokom, 3 s višom i 18 sa srednjom stručnom spremom. 

Od 1993. godine Vlada Republike Srbije preuzima osnivacka prava nad Zavodom i menja naziv u Zavod za zaštitu zdravlja Pančevo. 2007.g naziv ustanove se menja i postaje ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO.

 
MarketingNajnovije vesti