Vakcinacija Foto: pixabay
Društvo

ZJZ PANČEVO: Nedelja imunizacije sa sloganom „Vakcine nas zbližavaju”

Izvor: 
013info Pet, 23/04/2021 - 11:37


Ove godine obeležava se šesnaesta po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO, u doba pandemije COVID-19 pod sloganom „Vakcine nas zbližavaju”.
 
Centar za prevenciju i kontrolu bolesti ZJZ Pančevo, zajedno sa Koordinatorima imunizacije i saradnicima mreže osam Domova zdravlja, dve opšte bolnice, tri specijalne bolnice kao i tokom svih ovih godina realizovaće timsku aktivnost – revizijom vakcinalnih kartona, pružanjem stručnometodološke pomoći svim učesnicima u izvođenju imunizacije  i izgrađenim porukama o imunizaciji ka medijima, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i opštoj populaciji, doprinoseći usvajanju znanja i izgradnji pozitivnih stavova ka imunizaciji.
 
Vakcinacija se vidi kao izvesno rešenje u zaustavljanju pandemije pod uslovom da dovoljna količina vakcina bude ravnomerno dostupna na globalnom nivou. Fokus je na globalnoj solidarnosti i porastu poverenja u vakcine i vakcinaciju protiv COVID-19. I u ovim uslovima, održavanje kontinuiteta u sprovođenju nacionalnih programa imunizacije ima prioritet koji ni na koji način ne sme biti ugrožen. Posebnu pažnju treba obratiti na rizične grupe kada su u pitanju pojedine bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom (grip, pneumokokna bolest, infekcija izazvana respiratornim sincicijelnim virusom...).  Imunizacija je jedna od najuspešnijih javnozdravstvenih inicijativa. Imunizacijom se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti među kojima su dečija paraliza, difterija, tetanus, veliki kašalj, hepatitis B, morbili, zaušci, rubela, neke vrste zapaljenja pluća, prolivi izazvani rotavirusom i rak grlića materice.
 
Imunizacija je doprinela iskorenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorenjivanju dečije paralize.
 
Obuhvat imunizacije na teritoriji Južnobanatskog okruga je u 2020. godini zbog novonastale nepovoljne epidemiološke situacije pojave Pandemije i epidemije nove zarazne bolesti COVID -19 izazvane novim virusom SARS-CoV-2   ispod 95% u svim vakcinama, osim  vakcinacije TBC vakcinom (98,57%) DTaP-IPB-HiB primovakcinacija 95,96 , Pneumokoknom konjugovanom vakcinom sa tri doze 95,34% , koja je od 2018. godine počela sa primenom.  Kao razlog neimunizovanja obveznika u svim vakcinama do dostignutih >95%  dato je zbog akutnog febrilnog stanja ili akutne bolesti (3456) kao i odbijanja roditelja da se deca vakcinišu  48 obveznik. Razlog se može naći u pandemiji Kovida -19 u nedostatku pedijatra - politika odlaganja vakcinacije duže od propisanog pravilnikom o imunizaciji.
 
Poznato je da je Južnobanatski okrug  tetanogeno područje, a zbog razvijenosti poljoprivrede dolazi do velikog broja povreda. U toku 2020. godine je bilo  7374 povreda  za 6% povređenih manje nego 2019. godine (7804), od toga je 6004 osoba primilo humani imunoglobulin, dato je 13664  doze vakcine protiv tetanusa što je za 14% manje nego 2019 (15806) a  kod 1965 lica je aplikovano tri doze vakcine i HTIG.
I u 2020. godini odrađena je imunizacija protiv gripa. Ukupno je vakcinisano 14185 lica, prema uzrastu 53,26% pripada starijim od 65> godina. Po kliničkim indikacijama vakcinisano je 80,03% (11352 osoba), zatim slede zdravstveni radnici 14,94% (2120osoba); ustanove socijalne zaštite 3,32%  (472 osoba) i gerontološki centri 1,70% (241 osoba).  Ostalo je 8253 doze vakcine protiv gripa koje nisu utrošene.
 
Od početka nadzora gripa u sezoni 2020/2021 nije bilo potvrde gripe (jedan uzorkovan negativan) za razliku od prošle sezone - 2019/20 uzorkovanjem od strane ZJZ Pančevo u laboratoriji IJZ Vojvodine PCR testiranjem potvrđena je infekcija virusom gripa tipa A(H1N1)pdm09  kod 3 obolela pacijenta: 1 iz opšte populacija (Pančevo), 2 iz OB Pančevo (1- Pančeva, 1-Alibunara), a virusom gripa tipa A ( bez podtipa) kod  1 obolelog pacijenta iz sentinelnog nadzor - Odeljenja za zdravstvenu zaštitu dece DZ Pančevo. Uzorkovanjem od strane Infektivnog odelenja OB Pančevo na Torlaku PCR testiranjem potvrđena je infekcija virusom gripa tipa AH1P/2009  kod 26 bolnički lečenih obolelih pacijenata (14- Pančevo, 4- Kovačica , 5- Kovin, 2- Alibunar i 1-Beograd). Tokom sezone prijavljena su 10 smrtna ishoda koja se mogu povezati sa gripom.
 
Područje Južnobanatskog okruga, kao i teritorija Vojvodine karakteriše se endemičnom epizootijom besnila kod divljih životinja, uglavnom lisica, a izuzetno i kod domaćih (mačka, pasa). Od 2010. do 2020. godine na teritoriji Južnobanatskog okruga nije bilo dokazanog besnila kod životinja, za razliku od  2009. godine kada je dokazano besnilo kod 8 životinja: kod 3 mačke (1mačka u opštini Pančevo, 2 mačke u opštini Alibunar); 3 psa (3-opština Alibunar) i 2 lisice (1-opština Kovin i 1- opština Alibunar). U antirabičnim ambulantama Južnobanatskog okruga pregledano je 806 pacijenta za  23% manje nego 2019. godine (1105) i 15% manje u odnosu na petogodišnji nivo posmatranja (949). Kod 27 pacijenata je indikovana antirabičnu zaštita za 59% manje nego 2019. godine (53) i dato je  27 doze vakcina, za 79% manje nego 2019. godine (128), što je  u skladu sa epidemiološkom situacijom JBO a po prepurukama kriterijuma za sprovođenje antirabične zaštite Zavoda za antirabičnu zaštitu Pasterovog zavoda Novi Sad i u skladu sa novonastalom  nepovoljnom epidemiološkom situacijom pojavom Pandemije i epidemije nove zarazne bolesti COVID -19 izazvane novim virusom SARS-CoV-2 .
 
Radi promovisanja zdravlja odrađeno je u 2020. godine 10 nastupa u medijima. 
     
I dalje je neophodno raditi na osnovnim strategijama  dostizanja i održavanja obuhvata vakcinacije preko 95% u svim vakcinama, i time postići održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv  zaraznih bolesti  kao suštine zajedničkih napora u svim zemljama sveta.MarketingNajnovije vesti