Ekologija

Analiza zemljišta i voda u Južnom Banatu

Izvor: 
Politika Sre, 19/01/2022 - 16:00Kvalitet zemljišta i vodotokova u južnobanatskom regionu, odnosno uticaj poljoprivrede i drugih antropogenih aktivnosti na njihov kvalitet tema su projekta „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa u Srbiji”, koji sprovodi Regionalna razvojna agencija „Južni Banat” Pančevo i Banatski univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine „Kralj Mihaj Prvi Rumunski”.

Ovo je prvi put da se obavlja detaljno istraživanje, kako na teritoriji južnog dela Vojvodine tako i na teritoriji temišvarskog regiona, a predviđeno je da projekat traje dve godine, piše Politika.

„Od toga godinu dana će trajati samo uzorkovanje zemljišta i vode, nakon toga sledi analiza i, na osnovu dobijenih podataka, statistička obrada materijala, na osnovu čega ćemo saznati o stanju zemljišta i vode u regionu. Takođe, to će poslužiti kao materijal za publikovanje smernica korisnicima, poljoprivrednicima i upravljačima vodotokova sa sugestijama da li i dalje mogu da koriste određenu vrstu pesticida i veštačkog đubriva ili bi količine trebalo smanjiti. Ponudićemo im i alternative i objasniti kako da ih koriste, kako bismo došli do zdravije hrane u ovom regionu”, objasnio je dr Nenad Zarić, naučni saradnik na Biološkom fakultetu i rukovodilac projekta koji se sprovodi u okviru Interreg IPA II Programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije.

Ukupna vrednost projekta je 1.124.337,9 evra, od kojih Regionalna razvojna agencija „Južni Banat” ima na raspolaganju budžet od nešto više od pola miliona evra. Veći deo, 85 odsto, sufinansira se kroz IPA II program pretpristupne pomoći, a ostatak iz sopstvenih sredstava, koja će obezbediti i Pokrajinski sekretarijat za finansije AP Vojvodina. Zajednički su i izazovi u zaštiti i održivoj upotrebi najbitnijih prirodnih resursa u pograničnom delu Južnog Banata, kao i okruga Temišvar, jer se u obe regije zagađenje ne prati sistematski, ističu stručnjaci.

Manjak podataka, kaže se dalje, izaziva nedostatak akcija u zaštiti održivog korišćenja prirodnih resursa. Zato će, naglašeno je, glavni učinak projekta biti uspostavljanje monitoringa o zagađenju (teški metali, pesticidi, herbicidi i insekticidi) u životnoj sredini, davanje uputstava za održivu upotrebu prirodnih resursa, ali i radionice, savetovanja i informativni seminari za lokalno stanovništvo i druge ciljne grupe.

Tokom implementacije projekta „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa” biće uspostavljena i nova prekogranična saradnja za praćenje zagađenja, širenje rezultata monitoringa i promociju zaštite životne sredine. Praćenje zagađenja biće novi pristup, koji se do sada nije koristio u ovim regionima, a sve planirane aktivnosti doprineće svesti stanovnika u dve regije o zagađenju, zaštiti i održivoj upotrebi resursa iz životne sredine.

 
MarketingNajnovije vesti