Ekonomija

Dug za porez možete da platite i na 60 rata

Izvor: 
Beta Pet, 18/03/2016 - 09:01

Autor: Beta

Poreski dužnici u Srbiji moći će od 1. aprila do 4. jula da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije, ne računajući kamatu, veći od dva miliona dinara.  

Zahtev za reprogram duga može se podneti samo jednom, a maksimalni rok za otplatu poreskog duga, koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine je 60 meseci.

Potrebno je da do dana podnošenja zahteva poreski dužnik isplati sve tekuće obaveze, dospele za plaćanje od 4. marta i o tome dostavi dokaz Poreskoj upravi.

Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga, bez davanja sredstava obezbedjenja, imaju pravna lica i preduzetnici čiji dug nije veći od 1,5 miliona dinara i građani čiji je dug do 200.000 dinara. Ranije su dužnici imali obavezu da daju obezbeđenje za dug do 100.000, a sada je granica povećana na 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate i tekuće obaveze otpisuje se kamata na otplaćeni dug, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti.

U slučaju da poreski obveznik i pre isteka roka otplati sav dug, njemu će biti otpisana celokupna kamata na taj dug.
MarketingNajnovije vesti