Ekonomija

NIS traži kvalifikovane kompanije za kapitalni remont Rafinerije nafte Pančevo

Izvor: 
ekapija Pet, 24/06/2022 - 14:17Naftna industrija Srbije (NIS) je raspisala poziv za postupak kvalifikacije generalnog izvođača radova na kapitalnom remontu Rafinerije nafte Pančevo u 2023. godini.

Kvalifikacija se sprovodi po LOT-ovima, a prijavu je moguće podneti za jedan ili više LOT-ova. Minimalno je moguće dostaviti prijavu za jedan LOT.

- Nakon sprovedenog postupka kvalifikacije biće pokrenut postupak nabavke upućivanjem poziva za dostavu ponude samo kvalifikovanim ponuđačima. Kriterijum izbora za LOT 1 će biti najniža ponuđena cena i rok izvođenja radova, za LOT 2 i LOT 3 najniža ponuđena cena, uz uslov da je ponuda pozitivno tehnički ocenjena (važi za sve lotove) - istaknuto je u tehničkom zadatku.

Tehnički zadatak sastoji se iz tri (3) LOT-a:

LOT 1: MHC/DHT kompleks postrojenja (S-4300) i sumporni Blok(S-4450/4900/4950/5100)

LOT 2: FCC kompleks postrojenja: S-2300/2500/2550/2600/2900/2950

LOT 3: S-3600/5000 (2 opcije).

- Ponuđač je pre davanja ponude dužan da obiđe lokaciju gde se realizuje predmetna usluga i da uz tendersku dokumentaciju dostavi potvrdu o izvršenom obilasku lokacije, potpisanu od strane odgovornog lica investitora i ponuđača - dodaje se. 
MarketingNajnovije vesti