Novac
Ekonomija

PANČEVO: Grad dodeljuje bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima

Izvor: 
013info Pet, 22/01/2021 - 14:47Grad Pančevo dodeljuje bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašine i opreme za 2021. godinu.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku isključivo novih osnovnih sredstava od značaja za unapređenje poslovne delatnosti. Pod osnovnim sredstvima u ovom smislu podrazumevaju se mašine i oprema, koja se pribavljaju od privrednog subjekta.

Minimalan iznos koji se dodeljuje je 100.000,00 dinara, a maksimalan iznos je 700.000,00 dinara. Sredstva se dodeljuju najviše do 50% vrednosti kupoprodajne cene osnovnih sredstava, bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Pravo na dodelu sredstava imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica – privredni subjekti registrovani kod Agencije za privredne registre (APR), koji ispunjavaju sledeće uslove:

 

- da imaju sedište na teritoriji grada Pančeva;

- da obavljaju delatnost najmanje 12 meseci pre raspisivanja ovog Konkursa;

- da obavljaju proizvodnu ili uslužnu delatnost;

- da podnosiocu prijave nije bio blokiran račun duže od sedam dana u prethodnih 12 meseci, pre raspisivanja ovog Konkursa;

- da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu javnih prihoda Republike Srbije i izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave;

- da nije u grupi povezanih privrednih subjekata u kojoj su neki od članova srednja i velika pravna lica;

- da podnosilac prijave i dobavljač/prodavac mašine ili opreme koja se nabavlja, nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;

- da je svrha i namena investiranja u osnovno sredstvo u skladu sa delatnošću koju obavlja privredni subjekat;

- da nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

- da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;  

- da podnosiocu prijave nije dodeljena de minimis državna pomoć u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u ukupnom iznosu većem od 23.000.000,00 dinara;

- da nije primio bespovratna sredstva iz javnih sredstava na republičkom i pokrajinskom nivou, a za iste namene,  u tekućoj godini

- da zastupnik podnosioca prijave nije krivično gonjen i osuđivan;

- da se mašine i oprema pribavljaju isključivo od privrednog subjekta.

Sredstva se ne dodeljuju :

  • za programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
  • za bilo koji oblik trgovinske, turističke i ugostiteljske delatnosti, izuzev delatnosti hotelijerstva, pekara sa proizvodnjom i prodajom, poslastičarnica sa proizvodnjom i prodajom kolača i torti i usluga keteringa;
  • za delatnost zabavnih igara i igara na sreću;
  • za kupovinu putničkih vozila i transportnih sredstava;
  • za konsultantske, marketinške i računovodstvene usluge;
  • za izvođenje građevinskih radova (osim proizvodnje građevinskih proizvoda).

 

Prijava sa pratećom dokumentacijom može se podneti do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2021. godine, u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I br. 2-4, poštom ili lično predajom na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva, sa naznakom: „NE OTVARATI – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u 2021. godini“.

Dokumentaciju za konkurs možete preuzeti OVDE.

 
MarketingNajnovije vesti