Gradska uprava
Ekonomija

PANČEVO: Inovacioni vaučeri za mala i srednja preduzeća

Izvor: 
013info Pon, 05/10/2020 - 13:04


Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge od naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji su preduzeća nailazila u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeća. Na ovaj način, preduzeća podižu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postaju konkurentnija na tržištu.

Podrška kroz inovacioni vaučer može da se odobri za sledeće usluge: Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga; Dokaz koncepta; Studija izvodljivosti; Proizvodnja laboratorijskog prototipa; Izrada demonstracionog prototipa; Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju); Validacija tehnologije; Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga; Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću; Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja  proizvoda);

Tehno-ekonomske analize u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe. Specifične stručne obuke u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Kako je navedeno na gradskom sajtu, ove potrebe, može se koristiti do 20% vrednosti vaučera. Specifični zadaci moraju biti detaljno opisani u finansijskoj ponudi. Inovacionim vaučerom se finansira 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Preduzeća koja su dobitnici finansiranja su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga.Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci.

Javni poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava, a prijave se podnose preko portala Fonda. Inovacioni vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Za ovaj javni poziv obezbeđena su sredstva u iznosu od 60 miliona dinara u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (po osnovu Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Svetske banke). Više o javnom pozivu može se pogledati na: http://www.inovacionifond.rs/info/otvoren-poziv-za-dodelu-inovacinih-vau...
MarketingNajnovije vesti