Logo sindikata
Ekonomija

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo zatražio četiri nova beneficirana radna mesta

Izvor: 
013info Ned, 14/03/2021 - 09:19Na inicijativu Sindikata RNP pokrenut je postupak za utvrdivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja raccuna sa uvechanim trajanjem, u okviru koga su evidentirana četiri nova radna mesta sa beneficijama – operater krana, operater za sečenje koksa, operater otpreme i transporta DCU i operater reaktorskog bloka. 
 
Stručnu analizu neophodno da bi se utvrdile beneficije za ova radna mesta sačinio je Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada.
 
Beneficirani staž se dodeljuje osiguranicima koji rade na posebno teškim, opasnim i po zdravlje štetnim poslovima uprkos primeni svih mera zaštita na radu, kao i osiguranicima koji rade na poslovima gde nakon navršenja određenih godina života ne mogu uspešno obavljati svoju delatnost. 
 
Uslov da se staž računa sa uvećanim trajanjem jeste da se na radnom mestu efektivno provede najmanje 10 godina, ili 5 godina ako je utvrđena invalidnost.
 
Za zaposlene sa beneficiranim radnim stažom poslodavac plaća uvećane doprinose za PIO, ali oni mogu ranije otići u penziju, te samim tim i duže da koriste penziju od ostalih penzionera.
 
 
 MarketingNajnovije vesti