Apoteka Pančevo
Hronika

Apoteka Pančevo odavno propala - suđenja i dalje traju

Pančevo, Sre, 11/12/2019 - 06:33
Vladimir Đoković


Apoteka Pančevo, gradska zdravstvena ustanova, koja samo formalno postoji a u stvari je pod teškim dugovima, bez zaposlenih i van funkcije i dalje je aktivna na sudovima – kao tužena strana.

Tako se pred Osnovnim sudom u Pančevu vode dva parnična postupka – koja se traži naplata od Apoteke naknade za članstvo u njenom Upravnom odboru. Prema informaciji suda vrednost spora u oba predmeta je 99 hiljada dinara.

Protiv Apoteke Pančevo vodi se i jedan radni spor, predmet tužbenog zahteva je isplata zarade, a vrednost spora je 478.812,00 dinara.

“Pred Osnovnim sudom u Pančevu je u periodu od 01.01.2015.g. do 29.11.2019.g., protiv Apoteke Pančevo vođeno je tri parnična postupka, a predmet tužbenih zahteva bio je dug za zakup poslovnog prostora. Navedeni postupci su pravosnažno okončani presudama kojima je tuženi obavezan na plaćanje traženog iznosa”, navodi se u informaciji Osnovnog suda .

Pred Osnovnim sudom u Pančevu u istom periodu  vođeno je 8 postupaka  po predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave za čije sprovođenje  je bio nadležan Osnovni sud u Pančevu, a u kojim postupcima je Apoteka Pančevo imala svojstvo dužnika .

“Svi postupci su završeni i to pet postupaka je završeno rešenjima kojima se obustavlja izvršenje određeno rešenjem o izvršenju,  dok su tri postupka završena rešenjima o zaključenju izvršnog postupka “, navodi Osnovni sud.

Protiv Apoteke Pančevo u ovom periodu vođeno je  38 postupaka po predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave, za čije sprovođenje su nadležni Javni izvršitelji.

“ Javni izvršitelji nisu u obavezi da izveštavaju sud o ishodu postupka .Izvršna isprava u ovim predmetima je bio obračun zarade zaposlenih u Apoteci Pančevo,reč je o vremenskom periodu od 2015.  do 2017.godine”, navodi se u informaciji Osnovnog suda.
MarketingNajnovije vesti