Protest zbog sečenja platana
Hronika

PANČEVO: Gradonačelnik Teslašima obećao - nema seče drveća (VIDEO)

Izvor: 
013info Pet, 02/07/2021 - 14:15


Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović daje garanciju da JKP Zelenilo neće poseći ni jedno drvo ispred bivše Fabrike sijalica Tesla, rekao je nakon sastanka sa prvim čovekom grada Marko Batur iz Inicijative "Odbranimo Teslu".

Batur je rekao da je gradonačelnik potvrdio kako je platan koji je posečen posečen ilegalno, te da policija i tužilaštvo sprovode istragu protiv počinilaca.

- Razgovarali smo i o PDR-u za naselje Tesla i dobili smo uveravanja da će novi plan u nekom razumnom roku biti objavljen, a mi smo preneli našu nadu da će plan biti u skladu s potrebama građana. Takođe smo istakli neophodnost participacije građana u donošenju budućih odluka za urbanističko uređenje, kako naselja Teska tako i celog grada. Pročitali smo naše zahteve, predali dokaz o zločinu koji je načinjen  - o posečenom drvetu. Očekujemo dela. Kada budemo videli dela, moći ćemo da pričamo dalje, rekao je Batur.

Članovi Inicijative "Odbranimo Teslu" danas su u pratnji pedesetak građana, svoje zahteve predali direktoru JP Urbanizam Slavetu Bojadžievskom i gradonačelniku Aleksandru Stevanoviću i sa obojicom imali priliku da razgovaraju.

Dobrivoje Milosavljević iz Incijative je rekao da je Urbanizam do sada pokazao da stalno izlazi u susret investitorima.

- Šta investitor zamisli, oni to aminuju. U čijem interesu oni rade, upitao je Milosavljević.

Šta je to Incijativa zatražila?

  • Trajnu zaštitu platana kroz zakonske procedure i izradu novog PDR-a koji se odnosi na celu Ulicu Miloša Obrenovića.
  • Stopiranje dalje seče platana i dreveća predviđenu izradom investitorskog kolskog prilaza.
  • Krivično gonjenje i sudsko procesuiranje i izricanje zakonom propisanih sankcija svim fizičkim licima i privrednim subjektima koji su odgovorni za nelegalnu seču platana.

Milosavljević je rekao i da su građani Tesle proglasili panj i oboreni platan spomenikom. Spomenikom koji će podsećati na bahatost i bezakonje ovog grada i zemlje.

Oni su pozvali institucije da ne uzrokuju više konflikt s građanima, već da budu rešenje.

- Građani će svojim telima čuvati taj spomenik i sve platane, rekao je Milosavljević.

Milosavljević je dodao da oni sumnjaju u zdravrsvenu bezbednost budućih korisnika maloprodajnog objekta koji se gradi na mestu bivše fabrike sijalica s obzirom na to da je u krugu fabrike bio lagerovan opasan hemijski i radioaktivni otpad. Rekao je i da nisu dobili odgovor na pitanje da li je tu bilo zakopanih radioaktivnih gromobrana i drugih opasnih materija.

Direktor Urbanizma se pojavio pred zgradom Urbanizma i skoro pola sata diskutovao sa prisutnima, nakon čega su mu uručeni zahtevi.

Sa gradonačelnikom je išlo malo teže. Obezbeđenje zgrade Gradske uprave nije dozvolilo ulaz, zatim je bilo dozvoljeno da u hodnik uđu predstavnici medija i tri člana Inicijative, ali nam je rečeno da niko ne može da primi predstavnike građana. Delovalo je kao da će se protest tu završiti, ali je zatim Marko Batur uspeo telefonom da se čuje s gradonačelnikom i on je obećao da će ih primiti. To se i dogodilo. U razgovoru s gradonačelnikom, bez prisustva medija, predstavnici Inicijative su se zadržali duže od sat vremena.

Gradonačelniku su predstavnici Inicjative simbolično uručili komad isečenog platana, koji je, kako su nam rekli, on stavio među ostale poklone koje je dobio.

 

 

 

 

 

 

 

 

U nastavku možete pročitati seo tekdz zahteva koje je nadležnima uputila Inicijativa "Odbranimo Teslu".

Povodom divljačke seče preko 50 godina starog platana u naselju Tesla, koja  je izvedena 28. juna 2021. godine na nelegalan način, uz izvršenje krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti i lažnog predstavljanja, a što je direktna posledica bahatog, neodgovornog i neodrživog upravljanja gradom od strane gradskih institucija, ZAHTEVAMO da nadležne institucije reaguju u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije, procesuiraju odgovorna lica i pokažu i dokažu da rade u javnom interesu  i interesu  građana i građanki Tesle i Pančeva, a ne pod pritiscima privatnih građevinskih investitora, što je do sada bio slučaj. Svedoci smo da  grad gubi svoj identitet, arhitektonsko i kulturno nasleđe, na račun neodržive i podivljale stambene novogradnje, a broj zelenih površina i drveća u urbanoj sredini se kontinuirano smanjuje.

 

Gradske institucije, na čelu sa JP “Urbanizam”, umesto da štite javni interes i potrebe građana,  otvoreno se stavljaju na stranu privatnog kapitala i građevinskih investitora, što se jasno vidi na primeru stradalog platana. U julu i avgustu 2020. godine, građani Tesle i Pančeva su se jasno usprotivili nameri gradskih urbanista da se planski zasađen višedecenijski drvored platana u ulici Miloša Obrenovića poseče zbog nelegalno i neplanski postavljene infrastrukturne instalacije i izgradnje nepotrebnih saobraćajnih pristupnica, jer bi time bio izvršen ekocid,  a stanovnici Tesle bi ostali bez zelenog pojasa koji ih štiti  od buke i zagađenja. Tada je podneto preko 2000 primedaba na Nacrt Izmene i dopune Plana detaljne regulacije “Tesla”, a direktor JP “Urbanizam” Slave Bojadžievski je izjavio da “niko nije lud da seče platane”, da bi na kraju, usled velikog pritiska građana, Komisija za planove donela  odluku da neće biti seče platana i da se deo teksta u planu “koji se odnosi na mogućnost uklanjanja platana koriguje u cilju njihovog očuvanja”. Međutim, suprotno ovim obećanju i odluci, odobrili su realizaciju urbanističkog projekta koji predviđa seču tri do četiri zdrava platana i lipe, zarad izgradnje pristupne saobraćajnice samo na 30 metara od postojeće, kako bi izašli u susret investitoru izgradnje maloprodajnog objekta na mestu nekadašnje Fabrike sijalica “Tesla”

 

Kao odgovorni i zabrinuti građani i građanke Pančeva, ZAHTEVAMO  od svih nadležnih gradskih i državnih institucija, a pre svega JP “Urbanizma” i Gradske uprave, na čelu sa gradonačelnikom i načelnicom, i lokalnog tužilaštva sledeće:

 

  1. Trajnu zaštitu platana 

Zahtevamo da se inicira izrada Plana detaljne regulacije za ul. Miloša Obrenovića koja bi stavila pod trajnu zaštitu višedecenijski  drvored  platana u ovoj ulici, zbog njegovog izuzetnog ekološkog, urbanističkog, kulturnog i estetskog značaja za grad Pančevo. Ovaj drvored  predstavlja “pluća” i identitet grada, zasađen je planski kako bi štitio stanovnike naselja Tesla i Pančeva od zagađenja i buke. Naučne studije su dokazale da drveće u urbanim sredinama ima izuzetni ekološki značaj i pozitivno utiče na zdravlje stanovništva, obzirom da  filtrira vazduh, štiti od aerozagađenja, povećavajući kiseonik i smanjujući koncentraciju štetnih materija, a u letnjim mesecima doprinosi smanjenju visokih temperatura, stvaranjem prijatne mikroklime. Zbog svega navedenog  smatramo da drvored platana ima izuzetnu vrednost koja mora biti sačuvana za naredna pokolenja, a imajući u vidu da je grad Pančevo jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, kao i u kontekstu klimatskih promena.

 

  1. Stopiranje dalje seče platana i lipe predviđenih spornim urbanističkim projektom 

 

Zahtevamo hitnu reviziju Urbanističkog projekta na kat. parc. top. br. 4735/2 K.O. Pančevo na osnovu kojeg je inicirana nelegalna seča platana i planirana seča još dva ili tri susedna platana i lipe radi izgradnje nepotrebne saobraćajne pristupnice novoizgrađenom maloprodajnom objektu na mestu nekadašnje Fabrike sijalice “Tesla”. Nasuprot logici i odgovornom urbanističkom i saobraćajnom planiranju, JP “Urbanizam” je investitoru JCG d.o.o. iz Beograda odobrio projekat koji predviđa izgradnju kolskog pristupa samo 30 metara od postojećeg, a preko puta autobuskog stajališta i oko 50 metara od magistralne raskrsnice i magistralnog puta, čime se negativno utiče na saobraćajnu bezbednost i na stvaranje dodatne saobraćajne gužve u već opterećenoj ul. Miloša Obrenovića. Zahtevamo da se odustane od izgradnje nepotrebnog kolskog prilaza, a preostali platani i lipa sačuvaju od seče, što će biti potvrđeno izdavanjem hitne napismene garancije od strane JP “Urbanizam”, a zatim i revizijom urbanističkog projekta i uklanjanjem spornog kolskog prilaza iz projekta.

 

  1. Krivično gonjenje , sudsko procesuiranje i  izricanje zakonski propisane sankcije svim fizičkim licima i privrednim subjektima koja su odgovorna za nelegalnu seču platana

 

S obzirom da su članovi Inicijative “Odbranimo Teslu” i građani koji su se okupili na licu mesta prilikom seče platana snimili ceo događaj i neovlašćena lica koja su, izazivajući opštu opasnost i lažno se predstavljajući da su  iz JKP “Zelenila”,  izvela nelegalnu seču platana, a materijal je predat policiji, zahtevamo da se sva odgovorna lica identifikuju, uključujući i odgovorno lice investitorske firme “JCG” d.o.o., i da se krivično gone i budu propisano kažnjena prema svim relevantnim zakonima Republike Srbije. Takođe, zahtevamo da  investitoru “JCG” d.o.o., koji snosi krajnju odgovornost za nelegalnu seču, izrekne i kazna nadoknade štete sadnjom starije sadnice platana na lokaciji seče.

 

 

  1. Očuvanje panja i debla nastradalog platana, koji će ostati kao spomen obeležje i mobilijar za građane

 

Zahtevamo da se panj i deblo koji su preostali od posečenog platana ne uklanjaju sa mesta gde je drvo nastradalo, nego da se sačuvaju i pretvore u javni mobilijar u funkciji građana sa spomen obeležjem , kako bi se podigla svest o značaju zaštite životne sredine, pri čemu bi građani naselja Tesla i grada Pančeva koji su čuvali preostale platane od seče predložili idejno rešenje za očuvanje i prenamenu ostataka platana. Granje platana i ostali delovi koji ugrožavaju bezbednost građana i prolaznika treba da ukloni JKP “Zelenilo” kao jedina nadležna služba za ovaj posao. Zahtevamo da budemo unapred obavešteni kada delovi platana budu odnošeni, kako bismo se osigurali da panj i stablo neće biti uklonjeni. 

 

 

  1. Odgovor nadležnih institucija po pitanju zdravstvene bezbednosti građana,  budućih korisnika novoizgrađenog maloprodajnog objekta, obzirom da je ovaj objekat izgrađen na mestu nekadašnje Fabrike sijalica “Tesla”, koja je lagerovala opasni hemijski i radioaktivni otpad u krugu fabrike

 

S obzirom na činjenicu da je u krugu nekadašnje Fabrike sijalica “Tesla” odlagan opasni hemijski otpad koji je nastao kao rezultat proizvodnje, kao i da su u krugu fabrike zakopani radioaktivni gromobrani, po svedočenju više bivših radnika fabrike, zahtevamo od Gradske uprave i drugih nadležnih institucija da iniciraju i izvrše ispitivanje i utvrde da li postoji zdravstvena opasnost po stanovništvo za korišćenje novoizgrađenog objekta, posebno u pogledu povećane radioaktivnosti, kao i u pogledu zagađenja zamljišta i vode. Ukoliko opasnost postoji, zahtevamo da se stanovništvo odmah obavesti, a zagađenje sanira.

 

 
MarketingNajnovije vesti