Justicia Foto: pixabay
Hronika

PANČEVO: Kasacioni sud odlučio protiv radnika javnog preduzeća u sporu oko razlike toplog obroka

Izvor: 
013info Sre, 29/12/2021 - 21:43Posle serije uspeha zaposlenih u više pančevačkih javnih preduzeća, posebno Higijeni, koji su kroz dva stepena suda uspeli da dođu do pravosnažnih presuda pa naplatili zakinutu razliku toplog obroka nedavno je Vrhovni kasacioni sud zauzeo suprotan stav i preinačio jednu od presuda.

Sada radnik koji je tužio i naplatio razliku toplog obroka, a njegov advokat troškove zastupanja, imaju vraćati pare javnom preduzeću i platiti troškove.

Kasacioni sud odlučivao je po vanrednom pravnom leku – reviziji a protiv presude Apelacionog suda u Beogradu kojim je potvrđena presuda osnovnog suda u Pančevu.

Na ukupnu razliku toplog obroka od 26,6 hiljada dinara (plus kamata) tokom sudovanja legli su i troškovi koje je Kasacioni u ovom slučaju izračunao na 67,8 hiljada dinara. A to su tek troškovi zastupanja tuženog, odnosno javnog preduzeća i sudske takse.

U obrazloženju Kasacioni konstatuje da je tuženo preduzeće korisnik budžetskih sredstava pa se na njega, primenjuje i Zakon o budžetu i Zakon o budžetskom sistemu, te da obaveze koje preuzima moraju odgovarati aproprijaciji koja mu je odobrena za tu namenu u odredjenoj budžetskoj godini.

Pod zaradom Kasacija smatra i topli obrok pa navodi da je u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava podrazumeva i topli obrok kao deo zarade jer tako uređuje Zakon o radu.

Kasacija smatra da odrebde Posebnog kolektivnog ugovora donete posle stupanja na snagu Zakona o privremenom uređenju zarada ništave. Te da kao takve ne mogu da proizvode pravno dejstvo. Direktno rečeno Posebni kolektivni ugovor za pančevački komunalni sektor ne može biti suprotan Zakonu.

Tužbe radnika za razliku toplog obroka bile su masovne i do sada su ostvarivale značajan uspeh. Odluka Kasacionog da radnik nije u pravu i da ima vratiti novac firmi a troškove suđenja u tri stepena sam platiti jeste pojedinačna. I važi samo za taj slučaj. Ali iza nje, konačne, stoji veće od pet sudija.  Koji će se i nadalje, sa drugim kolegama iz Kasacije izjašnjavati pravu na razliku toplog obroka zaposlenih u pančevačkim javnim preduzećima.

 
 MarketingNajnovije vesti