Hronika

PANČEVO, NASILJE U PORODICI: Pune ruke posla za Osnovni sud

Pančevo, Sub, 24/08/2019 - 00:46
Vladimir ĐokovićU prvih 7 meseci ove godine, prema informaciji Osnovnog suda u Pančevu, po krivičnom delu iz 194. člana krivičnog zakonik pokrenuto je 50 postupaka a rešeno 23. U 21 slučaju počinilac je oglašen krivim, jedan je oslobođen optužbe, a u jednom slučaju postupak je obustavljen.

Po polu, među počiniocima bilo je 46 muškaraca i 7 žena, a kada su pitanju žrtve nasilja među njima je bilo 46 žena i 12 mušakara. Kako se navodi kod je žena 13 odraslih i tri maloletne ženske osobe, a kod mušakara 9 odraslih i 3 maloletnika.

Krivično delo propisano zakonikom po kome je Osnovni sud u ovim slučajevima postupao glasi: ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine, a ima i svoje teže oblike kada se koristi oružje, ako je nastupila teška telesna povreda, odnosno ako je nastupila smrt žrtve nasilja – člana porodice.

Ovim krivičnim delom zaprećena je i kazna za ne koji prekrše mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona kojim se uređuju porodični odnosi, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici u ovom periodu pred Osnovnim sudom pokrenuto je 362 postupka a isto toliko postupaka je rešeno. Među počiniocima je 334 muškaraca i 50 žena.

A među žrtvama 321 žena i 112 muškaraca. Od čega kod žena 20 maloletnih osoba a kod muškaraca 12 maloletnika.

Kako je napomenute u informaciji Osnovnog suda broj počinilaca i broj žrtava nasilja u porodice se ne poklapaju jer je u nekim slučajevima može biti više počinilaca ili žrtava.

 

 
MarketingNajnovije vesti