Foto: Mreža 21
Hronika

PANČEVO: Prekršajni sud doneo 70 osuđujućih presuda za nasilje u porodici – zatvor najčešća kazna

Pančevo, Sub, 26/01/2019 - 13:58
Vladimir ĐokovićPrekršajni sud u Pančevu tokom 2018. godine odlučivao je u 80 predmeta po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, a doneo 70 osuđujućih presuda.

Tokom 2018. godine podnet je 81 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 36. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Do 31.12.2018. godine doneta je odluka u 80 predmeta i to tako što je doneto 70 osuđujućih presuda i 10 oslobađajućih presuda, saopšteno je iz Prekršajnog suda.

Najčešća presuda u ovim slučajevima bila je kazna zatvora za nasilnike.

U pogledu osuđujućih presuda, izrečeno je 57 kazni zatvora, 7 novčanih kazni i 6 opomena.Izrečene su i dve zaštitne mere obaveznog lečenja alkoholičara. Žrtve nasilja su u 60 slučajeva bile žene, a u 8 muškarci. Sa druge strane, izvršioci ovog prekršaja su u 65 slučajeva bili muškarci, a u tri slučaja žene. U najvećem broju slučajeva su žrtve nasilja supružnici ili vanbračni partneri, često roditelji, kao i srodnici izvršioca, a u jednom slučaju su to bila i deca, navodi se u informaciji Prekršajnog suda u Pančevu.

Tokom 2017. godine Prekršajnom sudu u Pančevu podneta su 4 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog istog prekršaja.

Tri postupka su okončana donošenjem osuđujućih presuda od kojih su u dva slučaja izrečene kazne zatvora, a u jednom novčana kazna. U jednom slučaju je doneta oslobađajuća presuda. Svi izvršioci prekršaja su muškog pola, navodi Prekršajni sud.

 

 

 
MarketingNajnovije vesti