Pisanje Foto. pxhere
Kultura

Makedonski informativni i izdavački centar: Konkurs za izbor najlepših pesama i likovnih radova na temu međunarodnog praznika žena

Izvor: 
013info Čet, 25/02/2021 - 13:41

Na godišnjicu obeležavanja 8. marta, dana borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, dana ženske solidarnosti i afirmacije ženskih prava, podsećamo žene i muškarce da je jedan od osnovnih pravnih principa zaštićen Ustavom i međunarodnim aktima, princip o zabrani diskriminacije. Da bi se sprečila diskriminacija i nejednak tretman žena i muškaraca, država promoviše ravnopravnost, sprovodi politiku jednakih mogućnosti i donosi mere kojima utiče na otklanjanje neravnopravnosti. Država propisuje muškarcima i ženama jednaka prava pred zakonom i jednaku zakonsku zaštitu, jednaka prava pri zaključenju ugovora i upravljanja imovinom i jednak tretman pred svim organima državne vlasti. Regulisala je jednako pravo na rad, pri zapošljavanju i na radnom mestu za oba pola, na slobodan izbor profesije, jednaku dostupnost poslova, profesionalne obuke i napredovanja na poslu. Jednakost kod nagrađivanja i jednak tretman za rad. Država zakonima reguliše jedankost u braku i porodičnim odnosima, između ostalog, jednakim pravima prilikom sklapanja braka, izbora partnera i razvoda braka. Jednaka roditeljska prava i obaveze, bez obzira na bračni status. Jednaka lična prava, uključujući pravo na izbor porodičnog imena, profesije i zanimanja. Jednakost u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava država garantuje time što zabranjuje nasilje i propisuje nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta. Država je potpisnica Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, garantuje ravnopravnost žena i muškaraca u Ustavu, donela je Zakon o ravnopravnosti polova i Strategiju za unapređenje položaja žena, uspostavila je institucionalne mehanizme za ravnopravnost polova na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, saopštava Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar.

Mi iz Novinsko izdavačke ustanove ,Makedonski informativni i izdavački centar, pridružujemo se obeležavanju i promociji ovog značajnog dana i ukazujemo da, uprkos postignutom napretku, borba za istinsku ravnopravnost još traje, te pozivamo sve dame da se aktivno uključe u procese promovisanja svih napred navedenih prava i da hrabro i odgovorno koriste prava koja su im garantovana.

U cilju obeležavanja ovog veoma značajnog praznika raspisujemo konkurs za izbor najlepših pesama i likovnih radova na temu međunarodnog praznika žena, zadatak učesnika je da osmisle i prikažu svoje viđenje praznika žena. Pravo na učešće na Konkursu imaju svi, a konkurs je otvoren od 26. februara do 07. marta 2021. godine. Pesme i likovni radovi podnose se na mejl adresu: [email protected] izbor najboljeg rada vršiće tročlana komisija, a za najbolje radove predviđene su i nagrade. Najbolji radovi biće korišćeni za dizajniranje Uskršnjih čestitki koje će u ime Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar biti uručene našim damama, a za najbolje radove predviđene su i nagrade, dodaje se u saopštenju.
MarketingNajnovije vesti