Kultura

PANČEVO: U ponedeljak promocija knjige Zlatoja Martinova

Izvor: 
013info Uto, 10/05/2022 - 13:32Promocija knjige „Treći rajh i SSSR 1939-1941” autora Zlatoja Martinova, održaće se u ponedeljak, 16. maja 2022. godine od 19 sati u klubu „Kupe” u Pančevu (Ulica braće Jovanović 5).

O ovoj studiji, napisanoj na osnovu dokumenata nemačkog Ministarstva spoljnih poslova, govoriće, osim autora, i istoričar dr Nenad Petrović. Knjigu je početkom ove godine objavila izdavačka kuća Most Art Jugoslavija iz Zemuna.

Ova studija Zlatoja Martinova za svoju osnovu ima analizu dokumenata nemačkog ministarstva spoljnih poslova zaplenjenih od strane saveznika nakon završetka Drugog svetskog rata, koji se odnose na političku i ekonomsku saradnju Hitlerove Nemačke i Staljinovog Sovjetskog saveza (1939-1941).

Sasvim razumljivo da je svetska javnost bila zainteresovana za sve nemačke dokumente (depeše, beleške, službena pisma, saopštenja, diplomatske note i memorandume i slično). Mnogi od njih su bili i od neposrednog pravnog značaja na suđenju nacistima na Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu 1946. godine.

Ti dokumenti uključiv i nemačko-sovjetski Pakt o nenapadanju (23. avgust 1939), kao i Pakt o granicama i prijateljstvu (28. septembar 1939), plod su onoga što se u politici velikih sila zove „zaštita sopstvenih vitalnih interesa” bez poštovanja tuđih interesa. Dok se nemačko-ruski interesi nisu međusobno zasecali, saradnja na političkom i privrednom planu je išla skladno, čak izrazito prijateljski; čim su interesi došli u međusobni sukob, odnosi su postajali sve hladniji, da bi se naposletku prevorili u oružani sukob.

Stoga, ključni stav da je Hitler paktom sa SSSR-om želeo da se obezbedi sa Istoka u slučaju da mu zapadne sile objave rat nakon njegove agresije na Poljsku, a da je Staljin paktom sa Nemačkom želeo da dobije na vremenu i vojnički se bolje spremi za rat sa Nemačkom koji je po svim tadašnjim političkim parametrima pre ili kasnije bio neminovan, dakako ostaje istorijski validan.

Ali uprkos različitim motivima dveju strana, ovi dokumenti u priličnoj meri pokazuju kako su ove dve sile olako delile interesne sfere prelazeći preko prava malih zemalja na opstanak. Ni eventualno, u bližoj ili daljoj budućnosti, objavljeni ruski dokumenti, ubeđeni smo, ne bi mogli da negiraju ove činjenice. Ovi nemački, pak, pokazuju imperijalnu prirodu ne samo Hitlerove Nemačke nego i Staljinovog SSSR-a. Tačnije, oni razobličavaju spoljnu politiku SSSR-a o kojoj se decenijama stvarala slika kao principijelnoj miroljubivoj zemlji. Iz dokumenata jasno se sagledava činjenica da je osvajanje tuđih teritorija bilo od Staljina prihvaćeno kao sasvim prirodna stvar, kao nešto što proizlazi iz same nužnosti postojanja jedne velike sile kao što je SSSR.

Zlatoje Martinov je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se publicistikom, istorijskim, sociološkim i politikološkim temama.

Autor je brojnih tekstova u stručnim i naučnim časopisima. Od 2010. do 2015. bio je glavni i odgovorni urednik beogradskog časopisa za društvena i politička pitanja Republika. Objavio je sledeće knjige:

– Nemački uticaj na ishranu Srba u Banatu (1997, 2. izd. 2004)

– U podnožju demokratskih propileja. Izbori u Srbiji 1990-2000 (2000)

– List „Contra bellum” sa bibliografijom. Prilog istoriji mirovnog pokreta u Pančevu (2011)

– Sloboda kao ponornica. Istorija lista Republika 1907-2014 (2014)

– NDH i Nedićeva Srbija – sličnosti i razlike (2018)

– Nacional-socijalistički osnovi državnog i društvenog uređenja NDH i Nedićeve Srbije (2020)

– Treći Rajh i SSSR 1939-1941 – prema dokumentima nemačkog ministarstva spoljnih poslova (2022)

Živi i radi u Beogradu.
MarketingNajnovije vesti