Kultura

PANČEVO: U subotu otvaranje izložbe ARTikulacije (1)

Izvor: 
013 info Pet, 26/10/2018 - 09:47U subotu 27. oktobra 2018. u 20h u Evangeličkoj crkvi, ulica Mite Topalovića (Pančevo) biće otvorena izložba : ARTIKULACIJE (1). Autorke projekta su umetnice Tanja Juričan (Pančevo) i Ivana Ivković (Beograd)

Izložba ARTikulacije (1) prva je u nizu site-specific projekata čija tematizacija će biti aktuelizovana u korelaciji sa izabranim izložbenim lokacijama.

Umetnici koji učestvuju na izložbi ARTikulacije (1) su Selma Selman, Aleksandrija Ajduković, Saša Tkačenko, Gildo Bavčević, Siniša Ilić, Jamesdin, Edita Kadirić, Emir Šehanović.

artikulacije2.jpg

Stejtment izložbe:

Teorija artikulacije u sociologiji spominje se prvi put u radu italijanskog filozofa i političara Antonija Gramšija (Antonio Gramsci), označavajući procese kojima vladajuće društvene klase prisvajaju kulturne forme i prakse za sopstvenu primenu. Teorija artikulacije, u tom smislu, upućuje na prepoznavanje kompleksnosti kulturnih polja, kao i na problematizaciju odnosa između komponenti socijalnih formacija, te odnosa između kulturne i političke ekonomije. Kulturne forme i prakse prema pomenutom gledištu poseduju relativnu autonomiju, pošto ih socijalno-ekonomske strukture moći ne određuju, već se prema njima uodnošavaju. Kulturni odnosi i promene stoga nisu unapred određeni, već predstavljaju produkt pregovora, otpora, transformacija. U istom smislu, odnos između kulturne proizvodnje i ekonomskih faktora predstavlja klizajuć, problematičan i nekompletan objekat ideološkog rada i konstantne borbe. Artikulacija u jezičkom, odnosno muzičkom smislu, s druge strane, označava jasnost i razgovetnost, upućujući na funkcionisanje jezika, odnosno govora. Kao takva artikulacija objedinjuje probleme i izazove komunikacije, upućujući na moć i autoritet Drugog, te probleme i izazove identiteta, odnosno identifikacije, a kojima se istoimena izložba bavi u najširem smislu. Izabrani umetnički radovi na tu temu odgovaraju pitanjima, mapirajući aktuelne odrednice identiteta, kao što su poreklo, polna i rodna ne/definisanost, emocije, klasne, političke i religiozne prilike, nostalgije, melanholije... Ambijent napuštene Evangeličke crkve, iz tog ugla, prepoznat je kao provokativan pripovedački prostor, i smeštanje postavke u isti imalo je za cilj angažovanje njegovih fizičkih i simboličkih granica. Pitanje artikulacije u tom smislu, otvara se i tragom fragilne strukture anahronih socijalnih potreba, kakve su potreba za zajednicom i pripadanjem npr., ali i ukrštanjem njihove kolektivne / lične, biološke / političke, umetničke / naučne identifikacije.

Izložba će moći da se pogleda svakog dana od 15 – 20h do subote 3. novembra 2018. u 20h.
MarketingNajnovije vesti