Pregled nedelje na slovačkom

Minulý týždeň v Pančeve

Pančevo, Uto, 17/11/2015 - 09:37Pančevo kandidát na čínske investície

imgl5501.jpg

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, Li Manchang navštívil Pančevo a v rozhovore s primátorom Pančeva Sašom Pavolovovým a mestskými predstavitel’mi vyjadril vel’ký záujem o potenciálne investície a výstavbu čísnkej priemyselnej zóny na území 70 hektárov v priemyselnej zóne „Grinfild 2” v prístave „Dunaj“, ako aj záujem o agrobiznis, nakladanie s odpadmi, oblast’ uličnej dopravy a investície do infraštruktúry.

Tribúna „Rechabilitované zlo“

Nezávislá asociácia novinárov Vojvodina a občianska akcia Pančevo mali panelovú diskusiu s názvom „Rechabilitované zlo“ v malej sále mestského domu na ktorej hovorili novinár a spisovatel’ Teofil Pančić, novinár a fejtonista Dragoljub Draža Petrović, historik Milivoj Bešlin a novinár Dinko Gruhonjić.

Poňatie a téma tribúny sú zlý systém hodnôt v spoločnosti, politické procesy, ktoré ho sprevádzajú, úloha médií v tom všetkom a retrospektíva deväťdesiatych rokov.

Jubilárny 45. Salón umenia

salon umetnosti
salon-umetnosti.jpg

V galerii súčastného umenia kultúrneho centra Pančevo bol otvorený 45. Salón umenia. Výsledkom tohtoročnej súťaže za Salón je veľká odozva umelcov a výstavy sa zúčastnilo 36 autorov s dielmi z takmer všetkých odborov výtvarného umenia(kreslenie, akvarel, mozaika, digitálna grafika a fotografia, sochárstvo, keramika ­ kompozícia v priestore).

Na výstave boli prítomné aj diela digitálnych médií, ktoré sa usilujú o nové estetické pocity v postupnom dobývaní vystavujúciej scéne.

Prvú cenu 45. Salónu umenia získala Jelena Miletićová za dielo „OP ART PLES“. Jelena je narodená v Pančeve a diplomovola na Fakulte úžitkového umenia a dizajnu. Druhú cenu, organizovanie samostatnej výstavy, dostal Jonel Popović za delo „JABUČKA ADA“. Jeho práce boli vystavované v Srbsku a v zahraničí, vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bukurešti.

Mark Brogan v Apolle

imgl5405.jpg

V rámci programu „Artscape" v spolupráci s centrom pre mládež, v Apolle bola oficiálne otvorená vizuálna intervencia Marka Brogana. Britský umelec, ktorý už viac ako desať rokov žije a pracuje v Belehrade, obohatil vstupné zóny Apolla so svojou prácou, premieňajúc vizuálny zážitok tohto priestoru. Vo forme optického klama, priestor získal novú hĺbku a spôsoby prehl’adu z rôznych uhlov pohľadu. Foto tapét položený v Apolle je účelne vyrobený pre tento priestor a prispel ku kvalitnejšiemu zariadeniu priestoru pre mladých. Mark Brogan sa narodil v Londýne. Študoval umenie na Goldsmiths Universite a teraz sa tam zdokonal’uje. Jeho práce boli vystavované po celom svete.

Prednáška o fotografii ­ Michael Bowring

V centre pre mládež, bola prednáška o fotografii Michaela Browning, ktorý sa zaoberá dokumentárnou fotografiou, fotografovaním koncertov a pouličných situácií. Po niekoľkých rokoch strávených v Afrike a Strednej Amerike, presťahoval sa na Balkán, kde žije už 12 rokov, v Pančeve práve teraz pracuje na príbehu o rómskej komunite žijúcej v neformálnej osade Mali rit „London".

„Pančevo od staroveku ­ 220 rokov remeselníctva v Pančeve"

narodni muzej
narodni_muzej_5.jpg

V Národnom múzeu Pančevo je otvorená výstava pri príležitosti jubilea – „220 rokov remesla v Pančeve", ktorou sú označené dní európskeho dedičstva s témou „Staré a tradičnéh remeslá ­ zachovanie a ochrana" Vďaka interdisciplinárnom prístupe k téme zobrazený je vzostup a stagnácia tradičných remesiel v Pančeve, ktoré sú svojraznými zachovávatel’mi tradície jedného prostredia.

Promócia knihy Jovana Popovića

V Galérii Bate Mihajlovića, bola promócia knihy „Gautamina sazvežđa” Jovana Popovića. Jovan Popović, herec a básnik, ktorý získal niekoľko hereckých cien („Plaketa ­ Zlatna Iskra” za úlohu od Medzinárodnej poroty v Kragujevaci v roku 2013, za úlohu kráľa v hre „Kráľové nové šaty", ocenenie za rolu strašiak v „Čarodejníku z krajiny Oz" na Medzinárodnom divadelnom festivale v Sarajeve (2006) a ďalšie . Pre prvý básnický rukopis „Roky večnosti" vyhral „Disovú jar" v Čačaku, a za to isté dostal „Brankovú cenu " v Sriemských Karlovciach (2002). Publikoval básne v časopisoch („Ulaznica”, „Zlatna greda”, „Sveske”, „Letopis Matice srpske”, „Kvartal”, „Rukopisi”...) Žije v Pančeve.

Kniha bola vydaná od strany Zväzu spisovateľov a literárnych prekladateľov Pančeva.

Divadlo pre deti

V kultúrnom centre Pančevo, najmladší minulý týždeň mali možnosť pozriet’ divadelné predstavenia "Vinx a Spiderman v škole mágie", v réžíi Jeleny Kováčovej, „Preboha, stal som sa matkou „“ podl’a textu Olivery Jelkićovej, v réžii Dragana Ostojića, a Dom kultúry ,,Kočo Racin“ v Jablku, bol hostitel’om, teraz už tradičného ,,12. Deckého divadelného Festivalu“ . Počas dvojdňového festivalu, návštevníci mali možnosť vidieť veľké množstvo výkonov a sprievodný hudobný program.

Deň bezpečnosti prevádzky

imgl5610.jpg

Výbor pre bezpečnosť prevádzky mesta Pančevo, v spolupráci s Agentúrou pre dopravnú bezpečnosť Srbska a Agentúry pre dopravu mesta Pančevo, organizoval deň venovaný bezpečnosti cestnej premávky a rad činností s cieľom zdôrazniť občanom význam používania bezpečnostných pásov a používanie detských autosedačiek v doprave. Bola usporiadaná prednáška zdravotníckemu personálu o potrebe a zdôvodneniu použitia detských sedačiek, a uskutočnili sa aj rozhovory s rodičmi o používanií detských autosedačiek. Občania tiež mali možnosť vyskúšať simulátory čelnej zrážky a prevrátení.
MarketingNajnovije vesti