Gradsko veće

Peskana neće biti sređena ni ove godine

Pančevo, Pon, 27/06/2016 - 17:08
Tanja MarinPANČEVO, 27. jun  Na današnjoj, devetoj, sednici Gradskog veća u ovom sazivu većnici su usvojili rebalans budžeta Grada Pančeva, kao i izmene u Odluci o zaduživanju Pančeva za finansiranje kapitalnih investicija, po kojem je usvojena odluka o prenameni sredstva za finansiranje adaptacije Peskane na druge kapitalne investicije planirane za ovu godinu. 

Rebalansom gradskog budžeta za 2016. godinu, koji su usvojili većnici, predviđeno je da Javno komunalno preduzeće ‚‚Autotransport – Pančevo” dobije 50 miliona dinara. Prema rečima zamenika gradonačelnika Predraga Živkovića, ukupno povećanje prihoda i primanja grada Pančeva po drugom rebalansu budžeta iznosi 46 miliona 220 hiljada dinara, čime ukupni prihodi i primanja grada iznose 6 milijardi 97 miliona i 822 hiljade dinara.

– U toku protekle dve nedelje radili smo na proceni pojedinih prihoda i utvrdili smo da postoji prostor da se pojedine vrste prihoda povećaju, a između ostalog došlo je i do promene određenih zakonskih propisa, na osnovu kojih postoji opravdanost da se uvećaju određeni prihodi i primanja. Na prihodnoj strani imamo povećanje poslovnog poreza na zarade. U toku juna meseca bavili smo se revizijom te vrste prihoda i, imajući u vidu dosadašnje ostvarenje, možemo bez ikakvih problema da tu vrstu prihoda uvećamo za nekih dvadesetak miliona dinara, što smo i učinili ovim rebalansom budžeta. Važno je napomenuti da je, u međuvremenu, između prvog i drugog rebalansa došlo do izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, čime je uvedena taksa za ozakonjenje. Do sredine juna meseca, ostvarenje je na osnovu te takse bilo 7 miliona dinara, pa na osnovu toga očekujemo da će ostvarenje do kraja godine biti najmanje 14 miliona dinara, koliko smo i predvideli drugim ovogodišnjim rebalansom. Za ovaj rebalans su važna stavka i ostali prihodi, tu pre svega mislim na prihode na osnovu dobiti preduzeća. Budžetom i prvim rebalansom planirano je oko 20 miliona dinara, već sada je ostvarenje oko 31 milion dinara, tako da očekujemo da ono do kraja godine bude 35 miliona dinara. Što se rashoda tiče, najviše sredstva smo opredelili za Javno komunalno preduzeće ‚‚Autotransport – Pančevo" u iznosu od 50 miliona dinara i ostatak sredstava od oko 32 miliona su sada opredeljena za tekuću budžetsku rezervu, 2 miliona za stalnu budžetsku rezuervu i ostala sredstva, gde smo imali dosta ušteda – na različitim programima i projektima i unutar određenih budžetskih korisnika, urađene su određene prenamene sredstava, rekao je Živković.  

Uz rebalans budžeta, većnici su jednoglasno izglasali i izmenu Odluke o zaduživanju grada Pančeva za finansiranje kapitalnih investicija, prema kojoj je 45 miliona namenjenih uređenju ‚‚Peskane" preraspoređeno na druge investicije koje su već planirane bužetom za 2016. godinu.

– Mi ovom promenom Odluke o kreditnom zaduženju nismo menjali visinu zaduženja, koja u ovogodišnjem budžetu iznosi 674 miliona dinara koliko je i planirano. Ovom odlukom samo menjamo strukturu investicija i jedan deo sredstava koji se odnosi na investicije iz salda smo oslobodili, imajuću u vidu da će nam sredstva biti neophodna sa pozicije tekuće i stale budžetske rezerve. Unutar investicija definitivno će se odustati od investicije u ‚‚Peksanu" u iznosu od 44 miliona, i ta investicija neće biti završena do kraja ove godine. Taj novac smo opredelili za investicije koje su već planirane Odlukom o budžetu i prvim ovogodišnjim rebalansom. Radi se o investicijama koje su prvim rebalansom planirane iz salda, a sad su ta sredstva oslobođena za neke druge namene, a sredstva koja su bila planirana iz kredita za finansiranje investicije ‚‚Peskana” sada su namenja za neke druge investicije, dodao je zamenik gradonačelnika.

Osim rebalansa budžeta za 2016. godinu, većnici su jednoglasno usvojili i izveštaje o radu i finansijske izveštaje za 2015. godinu, kao i plan rada i rapodele finansija u 2016. godini Škole za osnovno i srednje obrazovanje ‚‚Mara Mandić" i dnevnog boravka ‚‚Neven", ‚‚Spomenka”, Udruženja ‚‚Na pola puta”, Doma ‚‚Srce u jabuci”, kao i Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica Gerontološki centar Pančevo. 

Uz to, jednoglasno su izglasani predlozi izmena i dopuna Programa poslovanja i finansijskog plana javno komunalnih preduzeća ‚‚Vodovod i kanalizacija", „Autotransport – Pančevo", ‚‚Higijena", ‚‚Mladost" i Javnog preduzeća ‚‚ Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva". 

T. M. 
MarketingNajnovije vesti