skupstina
Sport

Usvojen Zakon o pravima boraca i Zakon o utvrđivanju porekla imovine

Izvor: 
Tanjug Sub, 29/02/2020 - 18:01

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica kojim se, po rečima resornog ministra Zorana Đorđevića, ispravlja nepravda prema borcima poslednjih ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Zakonom se predviđa nova kategorija korisnika koja nije postojala po dosadašnjim propisima, a to su borci koji su učestvovali u oružanim akcijama 90-tih godina i u ratu 1999. godine a koji pod navedenim okolnostima, nisu dobili obeštećenje za telesne povrede.

Za tu kategoriju korisnika propisuju se nova prava, a to su pravo na borački dodatak, pravo na poseban penzijski staž, rešavanje stambenih potreba, pravo na boračku spomenicu, pravo na legitimaciju boraca, pravo na prioritet u zapošljavanju, naknada pogrebnih troškova...

Zakonom su pored navedenih prava propisana i nova prava i za druge korisnike, a to su pravo na porodičnu invalidninu članova porodice umrlog civilnog invalida rata prve grupe koji je koristio negu i pomoć koja se isplaćuje u iznosu kao za korisnike porodične invalidnine umrlog vojnog invalida, a to je 26 odsto od osnovice.

Predstavnici više udruženja ratnih vojnih invalida pozdravili su ranije Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Napomenuli su da sada imaju invalidski dodatak za ratne vojne invalide koji nisu u radnom odnosu od pete do desete grupe, reč je o nekoliko stotina ratnih invalida koji su od 2006. gubeći posao ostali bez tog prava.

Visina dodatka je 63 odsto prosečnog ličnog dohotka.

Takođe, u zakonu postoji i invalidski dodatak za invalide koji napune 65 godina.

Usvojen Zakon o utvrđivanju porekla imovine

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji predviđa porez od čak 75 odsto, ako se utvrdi da poreski obaveznik nije prijavio da je u roku od tri godine uzastopno uvećao imovinu za najmanje 150.000 evra.

Proveravaće se celokupna imovina pojedinca, naročito nekretnine, udeli u pravnom licu, motorna vozila, štednja i gotov novac.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je u raspravi da se Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu bavi imovinom za koju fizičko lice ne može da dokaže da ju je steklo na zakonit način.

On je objasnio da Poreska uprava mora da učini verovatnim i dokaže da je lice steklo imovinu veću od 150.000 evra, a onda je teret dokazivanja na fizičkom licu.

Prema njegovim rečima, Poreska uprava ima i obavezu da ukoliko inspektor posumnja da je imovina stečena protivzakonito da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Svaki građanin može doći pod udar provere imovine, s obzirom da je formulacija na neki način pozajmljena iz građanskog prava - da se učini verovatnim.

Stefanović je naglasio da je obaveza Poreske uprave i Ministarstva finansija i Vlade Srbije koji će nadgledati da se kontrola vrši pravično.

Poslanici su izglasali i izmene i dopune Zakona o parničnom postupku i izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima.

Usvojen Zakon o igrama na sreću, 40 odsto za socijalu

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o igrama na sreću kojim se, po rečima ministra finansija Siniše Malog, povećava stepen društvene odgovornosti priređivača i stvaraju uslovi za napredniji sistem nadzora.

Osnovni razlozi donošenja zakona bili su smanjenje sive ekonomije, uspostavljanje elektronskog sistema nadzora nad priređivačima, zaštita državnih interesa, odnosno povećanje budžetskih prihoda, kao i bolje uređenje tržišta igara na sreću i približavanje evropskim standardima.

"U svrhu smanjenja sive ekonomije, efikasnije naplate budžetskih prihoda i vršenja nadzora od strane Uprave za igre na sreću, predviđeno je uspostavljanje elektronskog sistema nadzora i obaveza priređivača da koriste informaciono-komunikacioni sistem, koji omogućava čuvanje, arhiviranje i razmenu podataka elektronskim putem sa Upravom“, rekao je Mali u raspravi.

Predsednica Odbora za finansije Aleksandra Tomić rekla je ranije da je prihvaćen amandman na Zakon o igrama na sreću kojim se 40 odsto prihoda koristi za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih samouprava, lečenje dece od retkih bolesti…

Tomićeva je precizirala da će se sa po 19 odsto finansirati Crveni krst Srbije, organizacije osoba sa invaliditetom, ustanove socijalne zaštite, lokalne samouprave i sporta i omladine, a pet odsto sredstava će biti usmereno u Fond za finansiranje lečenja retkih bolesti.

"Vlada Srbije je izašla u susret potrebama za oko 800.000 građana Srbije”, rekla je tada Aleksandra Tomić.

Usvojeno više bilateralnih i ekonomskih sporazuma

Skupština Srbije usvojila je niz bilateralnih i ekonomskih sporazuma kojima je usmerena veća pažnja na unapređenje trgovinske razmene, očuvanje životne sredine i uređenje zapošljavanja izdržavanih lica diplomatskih i konzularnih predstavništava.

Usvojen je i sporazum koji se odnosi na saradnju prilikom izgradnje, upravljanja, održavanja, rekonstrukcije i sanacije gasovoda koji prelazi preko državne granice sa Mađarskom.

Skupština je usvojila Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope.

Potvrđen je i Sporazum između vlada Srbije i Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori.

 

 
MarketingNajnovije vesti