Foto: pexels
Srbija

Državna revizorska institucija utvrdila nepravilnosti u nabavkama Puteva Srbije

Izvor: 
Beta Sre, 04/11/2020 - 18:34Javno preduzeće Putevi Srbije u 2018. i 2019. godini je nabavilo dobra, usluge i radove u iznosu od 51,38 milijardi dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

U objavljenom izveštaju DRI o reviziji poslovanja Puteva Srbije u delu koji se odnosi na javne nabavke navodi se da to preduzeće nije dokumentovalo da je procenjenu vrednost 51 javne nabavke, u iznosu od 7,18 milijardi dinara, utvrđivalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Državni revizori su utvrdilio da je pokrenuto 30 postupaka javnih nabavki procenjene vrednosti oko šest milijardi dinara a da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupaka, kao i da postupci i aktivnosti na dodeli ugovora nisu bili sprovedeni u skladu sa zakonom kod 22 javne nabavke procenjene vrednosti 4,63 milijarde dinara.

U izveštaja DRI o reviziji poslovanja Puteva Srbije u delu koji se odnosi na ugovore o radu za 2019. godinu navodi se da imenovano lice, a to je direktor tog preduzeća Zoran Drobnjak, obavlja fukciju u statusu vršioca dužnosti više od šest godina, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Zakon predviđa da period obavljanja fukcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine. DRI je prepuričila Nadzornom odboru Puteva Srbije da pokrene inicijativu za imenovanje direktora preduzeća u skladu sa zakonom.

 
MarketingNajnovije vesti