Foto: pxhere
Srbija

Državni revizor: EPS kršio Zakon o javnim nabavkama, ima v.d. direktora više od četiri godine...

Izvor: 
FoNet Pon, 18/01/2021 - 19:20Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) u 2018. i 2019. godini nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama prilikom nabavki čija je procenjena vrednost 43,38 milijardi dinara, a ugovorena vrednost 31,53 milijarde dinara bez PDV, saopštila je danas Državna revizorska institucija i upozorila na trajanje mandata v.d. direktora.

Preduzeće je tokom 2018. i 2019. godine zaključilo ugovore o nabavci usluga u ukupnoj vrednosti od 1,64 milijarde dinara i realizovalo ih u ukupnoj vrednosti od 884,97 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nije postojao osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama, ocenila je DRI u izveštaju o EPS.   Ta institucija utvrdila je i da funkciju vršioca dužnosti direktora preduzeća već više od četiri godine obavlja ista osoba, naglašavajući da to nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a predsednik i članovi Nadzornog odbora imenovani po Rešenju o imenovanju iz 2014. godine, vrše funkciju i nakon isteka mandata 2018. godine.   "Preporučujemo EPS da pokrene inicijativu kod osnivača za imenovanje direktora preduzeća, kao i predsednika i članova Nadzornog odbora kojima je istekao mandat u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima", ističe DRI jednu od ukupno šest preporuka navedenih u izveštaju.   Elektroprivreda Srbije, prema nalazima DRI, u 2019. godini zaključila je ugovore o privremeno povremenim poslovima koji po svojoj prirodi nisu privremenog karaktera jer traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, što nije u skladu sa Zakonom o radu i po tom osnovu je obračunala i isplatila naknadu u iznosu od 45,83 miliona dinara.

 
MarketingNajnovije vesti