eps
Srbija

EPS najavljuje krivičnu prijavu zbog navoda da obračunava „kamatu na kamatu“

Izvor: 
013info Sub, 17/07/2021 - 15:55


Elektroprivreda Srbije saopštila je da će podneti krivičnu prijavu zbog, kako kažu, netačne i zlonamerne tvrdnje predstavnika udruženja “Efektiva” Jovana Ristića da EPS građanima više puta obračunava kamatu na stara dugovanja, takozvanu “kamatu na kamatu”.

„EPS posluje u skladu sa zakonom i najoštrije demantuje navode ‘Efektive'“, navodi se u saopštenju Elektroprivrede Srbije.

Kako se dodaje, nakon isteka predviđenog roka za plaćanje računa obračunava se zatezna kamata, a Elektroprivreda Srbije prilikom obračuna kamate za neplaćena potraživanja primenjuje način obračuna zatezne kamate i visinu stope zatezne kamate propisane Zakonom o zateznoj kamati.

Iz EPS-a objašnjavaju način obračuna kamate na primeru kupca koji ima dug po obračunu za februar, koji je dospeo na plaćanje 28. marta a do danas nije plaćen.

Kako navode, tom kupcu biće obračunata kamata po kamatnoj stopi u skladu sa Zakonom: u martu tri dana i biće prikazana u računu za mart, u aprilu 30 dana i biće prikazana u računu za april, u maju 31 dan i biće prikazana u računu za maj i tako sve do izmirenja glavnog duga.

„Ni u jednom od ovih računa nema obračuna kamate na prethodno obračunatu kamatu“, ističu iz EPS.

U saopštenju se dodaje da je ovakav princip obračuna kamate „apsolutno u skladu sa zakonom“ i da je predstavnik „Efektive“ u to mogao da se uveri da je potražio kamatni list ili prigovorio na obračun kamate.

„Izjave predstavnika ovog udruženja nisu tačni i očigledno da posle izgubljene bitke u vezi sa stavkom ‘trošak garantovanog snabdevača‘, udruženje „Efektiva“ otvara novi ‘front’ radi sopstvene medijske promocije i na štetu EPS, a što je najgore – uz apsolutno, neopravdano zbunjivanje građana“, navode iz EPS.

Kako se navodi u saopštenju, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena.

Zatezna kamata se obračunava primenom prostog interesnog računa od sto i dekurzivnog načina obračuna, bez pripisa obračunate zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda, dodaju iz EPS.

Na svakom mesečnom računu koji se dostavlja kupcima električne energije iskazuje se i obračunata kamata koja je obračunata za kašnjenje u prethodnom mesecu.

Ova kamata se sastoji iz obračuna kamate na neplaćeni glavni dug iz ranijih meseci za period kašnjenja u tom mesecu, kao i kamate za neplaćeni glavni dug za prethodni mesec od dana dospeća – ako je to 28. u mesecu to je dva ili tri dana zavisno od broja dana u mesecu.

„Ovako iskazana kamata pripisuje se kontu kamate i na nju se ne obračunava kamata u kasnijim obračunima“, objašnjavaju iz EPS.

Predstavnik udruženja „Efektiva“ Jovan Ristić izjavio je u petak za N1 da Elektroprivreda Srbije građanima više puta obračunava kamatu na stara dugovanja, takozvanu “kamatu na kamatu”.

Prethodno je „Efektiva“ u četvrtak tvrdila da građani imaju pravo da preko suda zatraže povraćaj novca koji im je Elektroprivreda Srbije, kako je naveo Ristić, „nezakonito oduzela“ naplaćivanjem „troška garantovanog snabdevanja“ u mesečnom iznosu od 121 do 142 dinara.

 
MarketingNajnovije vesti