Novac
Srbija

Isplate pomoći od 100 evra i uz jednokratno punomoćje

Izvor: 
Tanjug/B92 Sre, 20/05/2020 - 14:42

Za građane koji ne mogu lično da podignu pomoć od 100 evra u bankama i poslovnicama Pošte Srbije to mogu učiniti ovlašćena lica uz jednokratno punomoćje.

Kako bi omogućila isplatu na navedeni način, Narodna banka Srbije je 20. maja donela Instrukciju o načinu isplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije sa posebnih namenskih računa.

U skladu sa tom instrukcijom, banka je dužna da omogući isplatu novčanih sredstava s računa u prostorijama banke licu koje korisnik ovlasti, na osnovu jednokratnog punomćja, za podizanje novčanih sredstava s računa korisnika, saopšteno je iz NBS.

Za korisnike - poslovno nesposobna lica koja ne mogu samostalno da raspolažu novčanim sredstvima jednokratne pomoći, isplata se vrši ovlašćenom licu na osnovu uvida u javnu ispravu kojom se dokazuje ovlašćenje za raspolaganje odgovarajućom imovinom tog korisnika.

Prilikom isplate, na uvid se dostavljaju i lična dokumenta ovlašćenog lica i korisnika.

Punomoćje se može dati alternativno na obrascu koji je odštampan uz Instrukciju NBS, kao i u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi, i u tom slučaju ono obavezno sadrži podatke iz obrasca NBS i ne mora biti overeno kod notara.

U cilju sprečavanja prevarnih radnji i zloupotreba, propisano je da banka može korišćenjem sredstava za komunikaciju na daljinu proveriti s korisnikom autentičnost ovog punomoćja, kao i kontakt podatke ovlašćenog lica, na primer pozivom broja telefona ovlašćenog lica po punomoćju u prisustvu službenika banke, navodi se u saopštenju.
MarketingNajnovije vesti