Foto: Pixabay
Srbija

Ko u Srbiji plaća iznos autorske naknade na mobilni telefon, tablet, laptop i kome ide novac?

Izvor: 
N1 Sub, 30/04/2022 - 09:19Autorska naknada koja će se po novoj, upravo izmenjenoj uredbi, od sada naplaćivati i na mobilne, tablete, laptop i desktop računare, neće smeti da bude viša od jedan odsto, koliko propisuje Zakon.

Kako za N1 kaže Nikola Vilotić, direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS), ova naknada se plaća po svakom prodatom ili uvezenom uređaju, a plaćaju je proizvođači i - u najvećem broju slučajeva - uvoznici.

"Posebnu naknadu ne plaćaju maloprodajni prodavci, već isključivo uvoznici koji uvoze uređaje i to na uvoznu cenu, ne na maloprodajnu, što može dovesti do povećanja maloprodajne cene za oko 0,5 odsto. To, praktično znači da na osnovu ovoga neće doći ni do kakvog poskupljenja u maloprodaji, niti će korisnici svih tih uređaja osetiti poskupljenje na osnovu donete uredbe", kaže Nikola Vilotić.

Kao što je portal N1 već pisao, Vlada Srbije usvojila je dopune i izmene Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava, koja je već stupila na snagu. Na spisku uređaja za koje se plaća ova autorska naknada sada se nalaze i: uređaji sa integrisanim hard diskom - desktop računari, laptopovi, televizori sa hard diskom, DVD plejeri sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, Blu-ray plejeri sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, zatim tableti i - pametni telefoni.

Sagovornik portala N1 ističe da su se organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava - Organizacija muzičkih autora Srbije SOKOJ, Organizacija za kolektivno ostavrivanje prava interpretatora - PI i Organizacija OFPS, u nekoliko navrata obraćale Vladi Srbije kao nadležnom organu za donošenje i izmenu Liste, sa inicijativom za izmenu ove uredbe kako bi naši autori i nosioci autrorskog i srodnih prava mogli da, kako ističe -  "kao i u svim drugim državama ostvare svoja prava u slučaju kada se njihova dela i predmeti srodnih prava umnožavaju za lične nekomercijalne potrebe".

Nikola Vilotić napominje da je uredba trebalo znatno ranije da se izmeni, s obzirom na to da, kako kaže - godinama unazad postoje ti uređaji koji su podobni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava, a na njih se nije plaćala posebna naknada.

"Zakonom o autorskom i srodnim pravima propisano da je fizičkom licu dozvoljeno da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe, s tim što se umnoženi primerci dela ne smeju stavljati u promet, niti koristiti za bilo koji drugi oblik javnog saopštavanja", kaže Vilotić.

Istim zakonom, dodaje, propisano je da kada se autorsko delo umnožava bez dozvole autora za lične nekomercijalne potrebe građana - autori dela imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za takvo umnožavanje.

Kome ide novac od naknade

"Dakle, ovde se radi o jednoj pravičnoj naknadi za autore i nosioce autorskog i srodnih prava koju plaćaju proizvođači i uvoznici praznih nosača zvuka, slike i teksta i uređaja za njihovu reprodukciju, kao jednu vrstu obeštećenja autorima i nosiocima autorskog i srodnih prava za to što je našim zakonom dozvoljeno da se njihova dela umnože za lične nekomercijalne potrebe. U tom slučaju autorsko delo i predmet srodnog prava korisnik neće kupiti, nego će uzeti od lica koje je delo kupilo i snimiti na telefon, tablet, računar, fotopirati knjigu u fotokopirnici", pojašnjava sagovornik portala N1.

Predmeti za koje se plaća posebna naknada su upravo predmeti koji su podobni da se na njih autorska dela i predmeti srodnih prava umnožavaju i koji su podobni za umnožavanje tih dela.

"Izmenom ove Uredbe će autori i nosioci autorskog i srodnih prava kao što su filmski, književni, muzički autori, zatim interpretatori, proizvođači fonograma, reprografi ostvarivati posebnu naknadu kako je to propisano u svim drugim zemljama Evrope, a što im je sve garantovano i Zakonom o autorskom i srodnim pravima", ističe Nikola Vilotić.
MarketingNajnovije vesti