Novac
Srbija

Koliki će iznos dobiti akcionari i kada kreće isplata dividendi od besplatnih akcija

Izvor: 
BBC na sprskom Pon, 23/08/2021 - 17:00Državljani Srbije u narednim nedeljama mogu da očekuju finansijsku injekciju - trebalo bi da pristigne nova tura dividendi od besplatnih akcija javnih kompanija koje su preuzeli pre više od deset godina.

Zina Bera, penzionerka koja je decenijama bila zaposlena u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i poseduje 465 akcija ove kompanije, ovoj isplati se ne raduje kao nekim prethodnim.

„Ne znam da li bih i otišla da podignem dividendu po ovoj ceni - to će ukupno biti nešto više od 2.000 dinara u mom slučaju.

„Nekada su dividende bile i oko 300 ili 400 evra, pa sam od tog novca sa suprugom mogla na letovanje - kako vreme prolazi one su sve manje, a i cena akcija opada", kaže ova penzionerka u razgovoru za BBC na srpskom.

Novinari redakcije BBC na srpskom pokušali su telefonskim putem da dobiju informaciju o datumu početka isplate dividendi, ali im je iz Pošta Srbije rečeno da to zavisi od kompanija koje ih uplaćuju.

Ipak, na šalteru Pošte Srbije obavešteni su da bi ove transakcije trebalo počnu 30. avgusta, a iz Naftne industrije Srbije (NIS) rekli su za BBC na srpskom da će svojim akcionarima isplaćivati dividende od 31. avgusta.

Iz Aerodroma „Nikola Tesla" nisu odgovarili na telefonske pozive novinara BBC-a.

Akcije javnih preduzeća mogli su da preuzmu svi građani koji su do kraja 2007. godine postali punoletni, koji su srpski državljani i imaju prebivalište na teritoriji Srbije, a koji pre toga nisu upisali besplatne akcije i upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti, navodi se u Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Oni koji su ispunjavali ove uslove dobili su jednu akciju Aerodroma „Nikola Tesla", pet akcija kompanije NIS i 31 akciju Telekoma, piše u Pregledu isplaćenih dividendi za besplatne akcije na sajtu Poštanske štedionice.

Koliko novca se dobija na osnovu dividendi?

Isplata dividendi od javnih preduzeća NIS, Aerodrom „Nikola Tesla" Beograd i Telekom počela je u julu 2012. godine, a do danas je onima koji su imali akcije sve tri kompanije isplaćen ukupno 4.770,81 dinar u 24 različite transakcije.

Najviše su prihodovali oni koji su imali akcije Aerodroma - njima je u aprilu 2019. godine isplaćena dividenda u iznosu od 1.300,87 dinara za jednu akciju, navodi se na sajtu Poštanske štedionice.

Naftna industrija Srbije bi trebalo da 31. avgusta isplati dividende za 2020. godinu i one će iznositi 5,22 dinara po akciji kada se odbije porez od 15 odsto, kažu iz NIS-a.

Prethodne godine, kompanija je poslovala sa gubicima, ali je odbor direktora odlučio da iz neraspoređene dobiti isplati dividende akcionarima, dodaju.

Kompanija NIS će svojim deoničarima isplatiti milijardu dinara ove godine u bruto iznosu, navodi se na sajtu ove firme.

U petak, 20. avgusta 2021. godine jedna akcija NIS-a vredela je 614 dinara, prema informacijama dostupnim na sajtu Beogradske berze.

Vlasnici akcija kompanije Telekom Srbija mogu da računaju na dividendu u bruto iznosu od 5,20 dinara po akciji, odnosno 4,42 dinara u neto iznosu, navodi se u obaveštenju o isplati dividende ove kompanije.

Telekom će tako isplatiti bruto iznos od 4,16 milijardi dinara svojim akcionarima, dodaje se u obaveštenju u kojem nije navedeno kog datuma će početi isplata.

Kako prodati akcije javnih preduzeća?

Oni koji žele da prodaju besplatne akcije NIS i Aerodroma „Nikola Tesla" Beograd to mogu uraditi na šalterima Pošte Srbije koji se nalaze na spisku ovlašćenih objekata za ovu vrstu transakcija.

Neophodno je poneti samo važeću ličnu kartu i reći koliko akcija nameravate da prodate, koja je najmanja cena po kojoj želite da prodate jednu akciju i broj tekućeg računa, navodi se na sajtu Pošte.

Ukoliko neko prodaje akcije čiji nije vlasnik, procedura je nešto složenija - potrebna je lična karta i fotokopija za lice koje je vlasnik akcija i lice koje ih prodaje, kao i overeno punomoćje.

Kada staratelji ili građani sa produženim roditeljskim pravom prodaju akcije lica o kojima brinu, potrebno je priložiti i dva primerka originalnog rešenja o starateljstvu nadležnog organa overena u sudu i dva primerka originalnog uverenja o životu akcionara, ne starijih od 30 dana.

Akcionar i poštanski službenik potpisuju nalog za prodaju i ugovor,a novac se uplaćuje na tekući račun akcionara kada njegove akcije budu prodate.

Akcije Telekoma nije moguće prodati, iako vlasnici ostvaruju prava na isplatu dividende, a razlog za to je što ova kompanija nije izlistana na berzi, objašnjava u izjavi za BBC na srpskom Hasan Hanić, emeritus profesor Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu.

Prema njegovom mišljenju, NIS, Aerodrom „Nikola Tesla" i Telekom bi trebalo da postižu bolje rezultate u budućnosti u poređenju sa aktuelnim, što bi trebalo da dovede do rasta cena akcija i većih dividendi.

Stoga, ukoliko bi posedovao akcije ovih kompanija u ovom trenutku, ovaj ekonomista bi odlučio da ih zadrži.

Zina Bera, vlasnica 456 akcija NIS-a, priseća se da su pre nekoliko godina akcije ove firme vredele znatno više.

„Kada sam dobila akcije one su vredele oko 1.200 dinara, a sada nisam zadovoljna akcijama i dividendama i nisam sigurna šta da radim sa svojim akcijama", kaže ona.

Po trenutnoj ceni ne želi da ih proda, pa će po svoj prilici njene dve ćerke naslediti njen udeo u vlasništvu NIS-a.

„Problem je samo što akcije nisu deljive, iako su nasledne, a ja imam dve ćerke", dodaje Bera.

Šta su dividende, a šta akcije?

Dividenda je isplata dobiti koje je pravno lice ostvarilo poslovanjem, navodi se na sajtu creativefinance.rs, kompanije za računovodstvo i poreski konsaltig.

„Ona se isplaćuje srazmerno udelu u kompanije koji vlasnik ima - pravo na tu isplatu ima svako ko ima akcije", kaže Hanić.

Akcije su hartije od vrednosti koje označavaju udeo u vlasništvu jedne kompanije - svaka akcija ima proporcionalni udeo u dobitku ili gubitku koji je ta firma ostvarila, piše na sajtu Onlajn tržište.

Postoje obične (Common) akcije koje vlasniku donose pravo glasa na sastancima akcionara kompanije i pravo na dividende, kao i prioritetne (Preffered) akcije čiji vlasnici nemaju upravljačka prava, ali nude veći prioritet u isplati dividende, objašnjava Hasan Hanić.

Kompanije koje su dovoljno velike za izlazak na berzu pristupaju inicijalnoj javnoj ponudi (Initial public offering), prvom izlasku na berzansko tržište posle osnivanja komppanije, i od tog trenutka njihove akcije postaju dostupne na tržištu.

„Cena akcija se formira na berzi u zavisnosti od odnosa ponude i tražnje, rezultata poslovanja, ostvarene dobiti i politike isplaćivanja dividendi", kaže Hanić.

Visina dividendi koje će biti isplaćene akcionarima ne zavisi samo od uspešnosti kompanije i profita koji je ona ostvarila u jednoj fiskalnoj godini.

„Menadžment svake kompanije koja je izlistana na berzi donosi odluku koji deo profita će podeliti akcionarima, a koji će uložiti u dalji razvoj.

„Imaocu akcija bi trebalo da bude važno da kompanija ulaže u razvoj, što u perspektivi uvećava vrednost dividende i akcija koje ima", ističe Hanić.

 
MarketingNajnovije vesti