Foto: Pixabay.com
Srbija

Maturanti nisu varali na onlajn testu, objavljeno koliko su bodova imali

Izvor: 
RTS Pon, 27/04/2020 - 20:12
Ministarstvo prosvete saopštilo je kakve su rezultate postigli đaci na onlajn testu "Samoprocena znanja 2020". stiče se utisak da je veliki broj učenika samostalno rešavao testove. 

Prvi put u istoriji srpskog obrazovanja svi učenici jednog razreda su imali priliku da oprobaju svoje znanje na onlajn testu "Samoprocena znanja 2020".

Od ukupno 68. 504 učenika osmog razreda, maternji jezik je rešavalo 63.215, matematiku 62.220 i kombinovani test 62.863 učenika. Na osnovu ovih podataka, svaki test rešavalo je više od 91 odsto učenika.

Testovi za samoprocenu znanja kreirani su na osnovu obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja i sadrže pitanja iz nastavnih sadržaja od V do VIII razreda.

Dobijeni rezultati na testovima samoprocene znanja pokazuju da su na nacionalnom nivou učenici u proseku osvojili sledeće rezultate:

Iz srpskog/maternjeg jezika 13,68 poena;

Iz matematike 13,56 poena;

Na kombinovanom testu 14,63 poena.

Ministarstvo saopštava da rezultate ovog testiranja nije moguće porediti sa rezultatima završnih ispita u proteklom periodu, imajući u vidu tip i vrstu testova, kao i njihovu namenu.

Takođe, stiče se utisak da je veliki broj učenika samostalno rešavao testove i iskoristio test za samoprocenu znanja na najbolji mogući način za dalje planiranje. 

Testovi za samoprocenu znanja koncipirani su tako da učenici imaju priliku da dva meseca pre polaganja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja provere svoje znanje rešavanjem tri testa koji obuhvataju ukupno sedam predmeta (srpski, odnosno maternji jezik, matematika, fizika, geografija, istorija, hemija i biologija).

Đaci mogu preuzeti testove sa prethodnih ispita 

Učenici osmog razreda, od danas, 27. aprila 2020. godine, preko sajta www.mojaucionica.gov.rs, preko kojeg su i realizovali test za samoprocenu znanja, mogu preuzeti testove i rešenja sa prethodnih završnih ispita koje su rešavale generacije malih maturanata u periodu od 2011. do 2019. godine.

Ovi materijali za učenje biće dostupni do kraja juna, a mali maturanti mogu u bilo koje vreme pristupiti platformi i preuzeti željene testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, kao i kombinovanog testa. Pored testova moći će da preuzmu i rešenja koja će im pomoći da procene znanje.

U situaciji kada se škola odvija na daljinu, testovima za "Samoprocenu znanja 2020", Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Kancelarija za IT i elektronsku upravu i Kompanija Comtrade, pružili su dodatnu podršku đacima, nastavnicima i školama sa standardizovanim testovima u onlajn okruženju.
MarketingNajnovije vesti