trudnica Foto: pixabay
Srbija

Ministarstva pojasnila instrukcije za naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva

Izvor: 
013info Čet, 16/09/2021 - 22:07


Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputili su opštinskim i gradskim upravama i centrima za socijalni rad pojašnjenje Instrukcije koja se odnosila na postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva.
 

Prema pojašnjenju Instrukcije, upućene 2. avgusta, zahtev za izmenu rešenja o naknadama mogu podneti svi korisnici o čijim pravima se odlučivalo od početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, odnosno od 1. jula 2018. godine.

Pored porodilja, pravo na isplatu obeštećenja imaju i korisnici koji su rešenja dobili po osnovu prava na naknadu za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta žena poljoprivrednih osiguranica, kao i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Instrukcija se odnosila na primenu i sprovođenje odluka Ustavnog suda, objavljenih u maju 2021. godine, a Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom primenjuje se od 1. jula 2021. godine.

U dopuni, koju su potpisali ministri Radomir Dmitrović i Darija Kisić Tepavčević, navodi se da su nadležna ministarstva imala u vidu probleme prvostepenih organa prilikom utvrđivanja konačnosti i pravosnažnosti pojedinačnih rešenja, kao i činjenicu da je pojedinim korisnicima u međuvremenu protekao rok za podnošenje zahteva, u periodu od objavljivanja Odluka Ustavnog suda do donošenja Instrukcije.

U dopuni se izričito navodi:

„U cilju racionalnosti i ekonomičnosti postupka, a naročito kao dodatna podrška porodiljama i njihovim porodicama, izuzetno je data mogućnost da zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) u propisanom roku od šest meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda, mogu podneti i korisnici kojima je u skladu sa Instrukcijom protekao rok za podnošenje zahteva, a pravo su ostvarili od početka primene Zakona, odnosno od 1. jula 2018. godine.

To znači da zahtev za izmenu pojedinačnog akta, u propisanom roku od šest meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda, mogu podneti svi korisnici koji su pravo ostvarili, odnosno o čijem zahtevu se odlučivalo, od početka primene Zakona,  odnosno od 1. jula 2018. godine.“

 
MarketingNajnovije vesti