Foto: Pixabay
Srbija

Ministarstvo o tome da li će nastavnici na zahtev roditelja morati da pravdaju svaku ocenu

Izvor: 
Danas Uto, 21/03/2023 - 09:43Najava da će nastavnici biti obavezni da pišu obrazloženje za svaku negativnu ocenu na zahtev roditelja iz Ministarstva prosvete demantuju.
 
"U izmenama člana 82. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – Prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit, nema suštinske izmene i neće se menjati u celini. Osnovna izmena će ići u pravcu preciziranja nadležnosti za odlučivanje o prigovoru na ocenu iz vladanja u toku školske godine i na zaključnu ocenu iz vladanja", pojašnjavaju za "Danas" iz Ministarstva.
 
Time je potvrđeno pisanje Danasa da u radnoj verziji zakonskih izmena nije bilo uneto rešenje o navodnoj obavezi nastavnika da daju pisano obrazloženje za svaku ocenu ukoliko to od njih zatraže roditelji.
 
Član 82 u aktuelnom zakonu predviđa da se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika ima pravo da podnese prigovor na ocenu i obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti i iz vladanja u toku školske godine.
 
Takođe, može da uputi prigovor na zaključnu ocenu iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti i iz vladanja na kraju prvog i drugog polugodišta, kao i prigovor na ispit.
 
Prigovor na ocenu iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti i iz vladanja u toku školske godine podnosi se direktoru škole u roku od tri dana od saopštenja ocene.
 
Prigovor na zaključnu ocenu iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti i iz vladanja na kraju prvog i drugog polugodišta podnosi se direktoru škole u roku od tri dana od dana dobijanja đačke knjižice, odnosno svedočanstva, osim za đake završnih razreda u roku od 24 sata, a isti rok važi i za prigovor na ispit.
 
Važeći zakon propisuje da o svim prigovorima odlučuje direktor, u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenjskim starešinom, prethodno pribavljajući izjavu nastavnika.
 
U radnoj verziji izmena ZOSOV-a ovaj član je samo detaljnije razrađen, ali je i dalje ostalo identično rešenje da su, pre nego što nadležni u školi donesu odluku da li je prigovor roditelja na ocenu opravdan ili ne, obavezni da pribave izjavu nastavnika.
 
Međutim, u slučaju da je prigovor podnet na ocenu iz vladanja, o tome da li je opravdan ili ne odlučuje direktor škole u saradnji sa stručnim saradnikom, uz prethodno pribavljenu izjavu odeljenjskog starešine.
 
Pravnici sa kojima je beogradsli list razgovarao napominju da je suština izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da se unesu usvojeni predlozi Radne grupe za prevenciju nasilja, što je iskorišćeno kao prilika da se promene još neki članovi. MarketingNajnovije vesti