Knjiga Foto: Pixnio
Srbija

Ministarstvo traži od izdavača udžbenika da izmeni definiciju koja negira postojanje jezika nacionalnih manjina

Izvor: 
RTS Pon, 11/04/2022 - 14:31Nakon reagovanja Zaštitnika građana povodom zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina, Ministarstvo prosvete je zatražilo od izdavača udžbenika za srpski jezik za osmi razred da do sredine maja izmene sporni deo sadržaja u vezi sa nazivima južnoslovenskih jezika.

Zaštitnik građana je po pritužbi Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nadležnog ministarstva i utvrdio da je u spornom udžbeniku navedeno da se Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci koriste srpskim jezikom ali ga nazivaju hrvatskim, bosanskim i crnogorskim jezikom.

"S obzirom na to da se takvom definicijom negira postojanje jezika nacionalnih manjina, što je u suprotnosti sa Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima koju je Republika Srbija ratifikovala, posebno što se hrvatski i bosanski jezik koriste u zvaničnoj službenoj upotrebi u našoj zemlji, Zaštitnik građana je u preporukama za otklanjanje nedostataka od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražio da do početka naredne školske godine povuče iz upotrebe ovaj udžbenik", navodi se u saopštenju ombudsmana.

U obaveštenju o postupanju po preporukama Zaštitnika građana, resorno ministarstvo navodi da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja izdavačima ovih udžbenika uputio smernice da izmena dela sadržaja u udžbenicima za srpski jezik za osmi razred osnovne škole treba da predstavlja narativno objašnjenje podele južnoslovenskih jezika, bez tabele ili liste.

Resorno ministarstvo dalje navodi da je Zavod izdavačima ostavio rok do 15. maja 2022. godine da podnesu zahtev za utvrđivanje da novo izdanje odobrenog udžbenika sadrži izmene i dopune, kao i da je od izdavača zatraženo da sve primerke ovih udžbenika koji su još uvek na tržištu obezbede ispravkom objavljenog teksta u vidu odštampane ispravljene stranice pripojene postojećoj stranici u udžbeniku.

 
MarketingNajnovije vesti