Novac u rukama printscreen
Srbija

Mogu li menjači novca da dolaze u "kućne posete"?

Izvor: 
Politika Uto, 24/05/2022 - 09:11U jednoj beogradskoj menjačnici na pultu stoje flajeri kojima oglašavaju da dolaze na kućnu adresu radi zamene novca, plaćanja računa i slično, poput potrčka.
 
Naime, kako piše Politika, menjači kažu da je to njihova usluga za komšije koje iz raznih razloga poput bolesti ne mogu sami to da obave.
 
Kurir dođe na vrata, uzme račune, realizuje plaćanje u menjačnici i vrati klijentu priznanice s pečatom i tek onda uzme novac. Usluga se ne naplaćuje.
Slično je i kod zamene deviza. Klijent kaže šta mu treba, odnosno koliko novca menja, kurir donese dinare ili devize s priznanicom o transakciji. Sve je to lepo i humano, navodi Politika, ali nije po propisima koji nalažu da se ovakvi poslovi mogu obavljati samo na menjačkom mestu.
 
U Narodnoj banci Srbije (NBS) navode da nije dozvoljeno da ovlašćeni menjač obavlja menjačke poslove tako što će doći na kućnu adresu građana radi "razmene novca". Takvo postupanje suprotno je Zakonu o deviznom poslovanju i uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i predstavlja devizni prekršaj za koji su propisane i novčane kazne.
 
U NBS navode da ovlašćeni menjač "izuzetno menjačke poslove može da obavlja i van menjačkog mesta za koje je dobio ovlašćenje".
 
Navode da je, na primer, moguće da menjačke poslove obavlja preko putujućeg menjača koji je radnik ovlašćenog menjača i koji te poslove radi na teritoriji Srbije u prevoznom sredstvu u putničkom saobraćaju ili na privrednim, turističkim ili sličnim manifestacijama ili na određenom prostoru, kad se zbog prirode tih manifestacija ili prostora menjački poslovi ne mogu obavljati putem privremenog blagajničkog mesta.
 
Imajući u vidu navedeno, mišljenje NBS je da postupanje ove menjačnice ne spada u navedene slučajeve. MarketingNajnovije vesti