Foto: flickr

Srbija

NBS: U toku kontrola menjačnica zbog nedozvoljenog kursa

Izvor: 
Tanjug Pet, 04/03/2022 - 19:37Narodna banka Srbije započela je kontrolu menjačnica na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u njima nije u skladu sa rasponom koji predviđa NBS.
 
Prema odlukama centralne banke, naime, prodajni kurs za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25 odsto, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25 odsto.
 
NBS napominje da je, prema Zakonu o deviznom poslovanju, za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima NBS propisana prekršajna odgovornost i to za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara.
 
Takođe, kako NBS od 1. januara 2019. godine kontroliše zakonitost obavljanja menjačkih poslova ona može ako se utvrdi nezakonitost odnosno nepravilnost u radu da zahteva pokretanje prekršajnog postupka i da oduzme ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova ako utvrdi da menjač nije otklonio nezakonitosti kako mu je naloženo.
 
NBS ističe da nema razloga za paniku, te da ona već obezbeđuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovoljnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka stranom gotovinom kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju građana koja se pojavila.
 
 MarketingNajnovije vesti