Solarni panel Foto: pixabay
Srbija

NIS traži izrađivača elaborata za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana na objektima

Izvor: 
ekapija Čet, 23/06/2022 - 10:19


Kompanija NIS a.d. Novi Sad oglasila je poziv za dostavljanje ponuda za izradu tehno-ekonomskog elaborata za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana na objektima i slobodnim površinama na zemljištu u vlasništvu NIS-a.
 
Traži se izrađivač elaborata za građevine koje su u vlasništvu NIS-a, a u pitanju su:
- Fabrika pijaće vode Jazak,
- Skladište derivata nafte Novi Sad,
- Aeroservis Surčin,
- Poslovne zgrade Novi Sad i Beograd i
- Rafineriju nafte Pančevo.
 
Cilj izrade elaborata je utvrđivanje prostornih, tehničkih, energetskih i drugih ograničenja za gradnju FNE, kao i dimenzionisanje FNE i određivanje energetskih performansi i utvrđivanje ekonomske opravdanost investicije.
 
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, ponuđač mora biti upisan u registar privrednih subjekata za projektovanje predmetne vrste objekata. Takođe, jedan od uslova je i da ponuđač mora imati najmanje pet referentnih projekata - solarnih fotonaponskih elektrana.
 
Kao okvirni početak pružanja usluge naveden je 1. avgust 2022. godine.
 
Rok za pružanje usluga, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, ne može biti duži od 135 kalendarskih dana, od dana početka radova, odnosno krajni rok je 15. decembar 2022. godine.
 
Rok za dostavljanje ponuda je 5. jul do 12 sati.MarketingNajnovije vesti