bankar Foto: pixabay
Srbija

Nova pravila Uprave za trezor prevelik teret za umetnička udruženja

Izvor: 
Nova ekonomija/Nova.rs Čet, 02/02/2023 - 17:42Novi pravilnik Uprave za trezor obavezuje kulturna i umetička udruženja u Srbiji da za svaki projekat i na osnovu svakog pojedinačnog ugovora otvaraju nove podračune.

To značajno otežava administraciju, kako je ukazala Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, a poslovanje udruženja čini praktično nemogućim.

Zbog toga Asocijacija od Uprave za trezor traži da se preispita primena izmenjenog Pravilnika o planu podračuna konsolidovanog računa trezora koji je stupio na snagu početkom januara ove godine.

Otvaranje novog podračuna za svaki novi ugovor u praksi znači da jedan isti projekat finansiran iz dve različite instance javnog budžeta, poput Ministarstva kulture i lokalne samouprave, mora da ima dva odvojena podračuna u Trezoru, a za svaki podračun se mora otvoriti i novo elektronsko bankarstvo.

„Nijedna od ovih procedura nije ni na koji način pojednostavljena i kompletna dokumentacija se podnosi za svako otvaranje novog podračuna. Sa završetkom projekata, gase se i svi podračuni, da bi se naredne godine iznova otvarali“, navela je Asocijacija.

Istaknuto je da su udruženja koja okupljanju umetnike i kulturne radnike uglavnom mala i sa ograničenim kapacitetima, zbog čega su u nemogućnosti da angažuju dovoljan broj saradnika u administraciji.

„Kao što je poznato i Ministarstvu finansija i Ministarstvu kulture, na kraju projektnog ciklusa, na osnovu ugovora koji udruženja potpisuju sa Ministarstvom kulture i lokalnim samoupravama, udruženja podnose narativne i finansijske izveštaje sa dokazima o uplatama i izvodima, koji svedoče o namenskom trošenju javnih sredstava. Ugovorom je takođe definisano da sredstva koja nisu utrošena, moraju biti vraćena u javni budžet“, navela je Asocijacija.

Ocenila je da iz novog Pravilnika nije najjasnije na koji način će kontrola trošenja javnih sredstava biti uvećana novim otvaranjem računa i podračuna za svaki pojedinačni projekat.
MarketingNajnovije vesti