Srbija

Odluka Ustavnog suda: Univerzitet ne može da oduzima zvanja

Izvor: 
Tanjug Ned, 24/07/2022 - 08:33Ustavni sud Srbije odlučio je da su neustavne odredbe Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, kao i pojedine odredbe Statuta Univerziteta u Beogradu, a koje su se primenjivale retroaktivno, u slučaju poništavanja doktorata Siniše Malog.

 

Ustavni sud je, naime, odlukom od 30. juna, koja je objavljena u Službenom glasniku 14. jula, ocenio da nisu u saglasnosti sa Ustavom odredbe Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, koje uređuju proceduru oduzimanja zvanja zbog izrečne mere javne osude za povredu Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

Kao neustavni su ocenjeni i stavovi odbredbe Statuta UB kojom se utvrđuje "opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti za infamna krivična dela i povrede Kodeksa", prenosi "Politika".

To znači da visokoškolska ustanova nije ovlasćena da oduzima zvanja, kao ni da uređuje osnove prestanka radnog odnosa nastavnog osoblja i saradnika.

Ovakva odluka Ustavnog suda usledila je kao odgovor na inicijativu punomoćnika Siniše Malog za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti clana 9. Pravilnika, uz zahtev da Ustavni sud utvrdi da je navedena odredba u suprotnosti sa zabranom retroaktivnog dejstva zakona, koja je predviđena clanom 197. Ustava.

Odluka Ustavnog suda tiče se onih koji bi mogli da izgube zvanje zbog nečasnih postupaka i ukazuje da se i ovo pitanje mora urediti sistemski i na način koji nije protivan drugim opštim pravilima.

Smisao odluke je u tome, da ne može bilo koja komisija, pa ni etička komisija Univerziteta, da bude nekakav sud iznad suda.

Ustavni sud nalazi da je neustavni Pravilnik suštinski izmenio karakter jedne od mera - javne osude, pretvarajući je u sankciju koja dovodi do gubitka zvanja ili gubitka naučnog naziva doktora nauka.

Inače, Siniša Mali podneo je i dve tužbe Upravnom sudu, jednu protiv Odbora za profesionalnu etiku i drugu protiv Senata Univerziteta u Beogradu, a oba upravna spora i dalje su u toku.

Postupak pred UB protiv Malog pokrenut je 2014. godine kada je tadašnji rektor Vladimir Bumbaširević, pozvao dekana FON-a Milana Martića da ga obavesti o merama preduzetim povodom sumnji u originalnost doktorske disertacije Malog.

Postupak je bio u fazi mirovanja dve godine, dok Senat UB jula 2016. godine nije usvojio set propisa koji utvrđuju proceduru za utvrđivanje neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, između ostalih i sporni Pravilnik.

Postupak pred organima UB okončan je 22. decembra 2021. godine kada je Senat doneo odluku kojom se poništava diploma o stečenom naučnom nazivu doktora nauka koju je Mali stekao odbranom doktorske disertacije "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije - teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji", na FON-u 2013. godine.

 
MarketingNajnovije vesti